Tổng hợp tin tuyển dụng tháng 7/2014 - Khối KHCN

Khối KHCN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo:
Để đáp ứng yêu cầu công việc, VPBank đang cần bổ sung nhân sự vào một số vị trí, cụ thể như sau:

1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên (Priority)
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/49478

2. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/49735

3. Giao dịch viên
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/43203

4. Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/48548

5. Cộng tác viên kiểm soát tuân thủ và chất lượng bán
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/52827

6. Cộng tác viên bán hàng trực tiếp - DSA
Link chi tiết: https://tuyendung.vpb.com.vn/vi-tri-tuyen-dung/53312

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng ngoại hạng và những nhà lãnh đạo trong tương lai và các bạn sẽ đóng góp rất lớn cho sự thành công của VPBank trong tương lai.
Bạn đã sẵn sàng thử thách trong một môi trường Chuyên nghiệp, năng động, chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho Nhân viên!
Hãy gửi ngay CV cho chúng tôi về email tuyendung@vpb.com.vn để có cơ hội gia nhập VPBank ngay hôm nay!!!