VPBank Chi nhánh Nam Định tuyển dụng

Đăng ngày: 10/08/12
Trạng thái: Đã hết hạn
Mã đợt tuyển: 
NDH.07.2012
Ngày hết hạn: 
25/08/2012
Địa điểm làm việc: 
Nam Định
Hồ sơ bao gồm: 

* Nhận trực tiếp:

1.      Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank (download tại trang web: www.vpb.com..vn) có ảnh 4 x 6 chụp trong 03 tháng gần đây;

2.      Đơn dự tuyển viết tay ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc;

3.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong năm 2011);

4.      Bản sao công chứng (trên khổ giấy A4):

+       Bằng Đại học (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với sinh viên mới tốt nghiệp);

+       Bảng điểm;

+       Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan khác;

+       Giấy khám sức khỏe;

+       Giấy khai sinh;

+       Chứng minh thư.

5.      01 ảnh 4x6 (mới chụp trong 03 tháng gần đây)

* Nhận qua mail:

Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank (download tại trang web: www.vpb.com..vn) có  ảnh 4 x 6 chụp trong 03 tháng gần đây về địa chỉ: oanhmt@vpb.com.vn (gửi file attached)

Kế hoạch tuyển dụng: 

Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Thời gian Bộ phận
1 Giao dịch viên Toàn thời gian Phòng Giao dịch/ Phòng Kế toán Giao dịch