Đợt tuyển CV Quan hệ Khách hàng T01.2013

Đăng ngày: 15/01/13
Trạng thái: Đã hết hạn
Mã đợt tuyển: 
AO01
Ngày hết hạn: 
31/05/2013
Địa điểm làm việc: 
Hà Nội
Hồ sơ bao gồm: 

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có ảnh 4x6 chụp trong 03 tháng gần đây

Địa điểm nhận hồ sơ: 
Gửi file attached về địa chỉ Email: vanht1@vpb.com.vn.Tiêu đề email (subject) và file attached ghi rõ Vị trí dự tuyển-Họ tên. Ví dụ:AO – Nguyen Van A
Kế hoạch tuyển dụng: 

Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Thời gian Bộ phận
1 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Toàn thời gian Khu vực Hà Nội