Chi nhánh Khu vực TP.HCM tuyển dụng

Đăng ngày: 13/08/11
Trạng thái: Đã hết hạn
Ngày hết hạn: 
30/09/2011
Địa điểm làm việc: 
TPHCM
Hồ sơ bao gồm: 

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank (download tại trang web: http://tuyendung.vpb.com.vn) có ảnh 4 x 6 chụp trong 03 tháng gần đây;

Ứng viên sẽ bổ sung các hồ sơ (bản sao) gồm: Chứng minh thư nhân dân, Bằng tốt nghiệp Đại học, Bảng điểm, các văn bằng chứng chỉ khác  nếu được mời phỏng vấn.

Địa điểm nhận hồ sơ: 
Nộp trực tiếp trên website hoặc gửi qua địa chỉ email: maithao@vpb.com.vn (lưu ý gửi file attached)
Kế hoạch tuyển dụng: 
 

Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Thời gian Bộ phận
1 Giao dịch viên Toàn thời gian Phòng Kế toán Giao dịch kho quỹ
2 Giám đốc Chi nhánh Toàn thời gian Ban Giám đốc
3 Phó Giám đốc Chi nhánh Toàn thời gian Ban Giám đốc
4 Trưởng phòng Phục vụ Khách hàng Toàn thời gian Phòng Phục vụ khách hàng
5 Trưởng phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ Toàn thời gian Phòng Kế toán Giao dịch kho quỹ
6 Kiểm soát viên Giao dịch Toàn thời gian Phòng Kế toán Giao dịch kho quỹ
7 CV/NV Quan hệ khách hàng Toàn thời gian Phòng Phục vụ khách hàng
8 CV/NV Quản lý tín dụng Toàn thời gian Tổ Quản lý Tín dụng
9 Nhân viên Hành chính tổng hợp Toàn thời gian Tổ Hành chính
10 NV Tin học Toàn thời gian Phòng Kế toán Giao dịch kho quỹ