Tuyển thực tập sinh 2012 Khu vực Hà Nội

Đăng ngày: 31/10/11
Trạng thái: Đã hết hạn
Ngày hết hạn: 
05/11/2011
Địa điểm làm việc: 
Hà Nội
Giới thiệu về đợt tuyển dụng: 

Đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp, chúng tôi hiểu việc quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bạn để hợp lý với khả năng chuyên môn đã được đào tạo tại trường đại học là vô cùng khó khăn mà bạn sẽ phải thực hiện. Vì thế VPBank triển khai chương trình “Thực tập sinh tiềm năng VPBank 2012” – nơi mà bạn xác định các lĩnh vực chuyên môn bạn nổi trội và là nơi bạn cho chúng tôi biết bạn thực sự xứng đáng là một thành viên của đại gia đình VPBank.

Trong thời gian thực tập tại VPBank, chúng tôi đảm bảo cung cấp cho bạn những bước đệm tốt nhất cho sự nghiệp tương lai của bạn. Bạn sẽ có được kinh nghiệm làm việc liên quan đến các lĩnh vực khác nhau và nâng cao kiến thức về ngành ngân hàng.

Kết thúc chương trình thực tập tại VPBank, thông tin phản hồi về khả năng chuyên môn của bạn sẽ được chúng tôi xem xét và hướng dẫn bạn đến con đường sự nghiệp thích hợp nhất.

Hồ sơ bao gồm: 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến và sẽ được yêu cầu bổ sung các giấy tờ còn lại khi được mời tham gia phỏng vấn.

Kế hoạch tuyển dụng: 

Ngân hàng sẽ thông báo danh sách ứng viên được mời phỏng vấn tại website.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Thời gian Bộ phận
1 Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Toàn thời gian Chi nhánh Khu vực Hà Nội
2 Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Toàn thời gian Chi nhánh Khu vực Hà Nội
3 Giao dịch viên Toàn thời gian Chi nhánh Khu vực Hà Nội
4 Nhân viên Quản lý sảnh Toàn thời gian Chi nhánh Khu vực Hà Nội
5 Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân Toàn thời gian Chi nhánh Khu vực Hà Nội
6 Nhân viên Sales Toàn thời gian HO - Khối Đầu tư và Nguồn vốn
7 Nhân viên Kinh doanh tiền tệ Toàn thời gian HO - Khối Đầu tư và Nguồn vốn
8 Nhân viên kinh doanh ngoại hối Toàn thời gian HO - Khối Đầu tư và Nguồn vốn
9 Nhân viên hỗ trợ Toàn thời gian HO - Khối Đầu tư và Nguồn vốn
10 Nhân viên phát triển Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Toàn thời gian HO - Phòng Phát triển khách hàng Doanh nghiệp
11 Nhân viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp lớn Toàn thời gian HO - Phòng Phát triển khách hàng Doanh nghiệp
12 Nhân viên Chăm sóc khách hàng Toàn thời gian HO - Phòng phát triển khách hàng cá nhân
13 Nhân viên Chăm sóc khách hàng Toàn thời gian HO - Trung tâm thẻ
14 Nhân viên tra soát Toàn thời gian HO - Trung tâm thẻ
15 Nhân viên tuyển dụng Toàn thời gian HO - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
16 Nhân viên Quan hệ lao động và dữ liệu nguồn nhân lực Toàn thời gian HO - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
17 Nhân viên Tiền lương và phúc lợi Toàn thời gian HO - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
18 Nhân viên Quản lý Đào tạo Toàn thời gian HO - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
19 Nhân viên phân tích tài chính Toàn thời gian HO - Phòng Tài chính kế toán
20 Nhân viên kế toán tổng hợp Toàn thời gian HO - Phòng Tài chính kế toán