Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm định và phê duyệt các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt độc lập của từng chuyên gia phê duyệt theo quy định tại từng thời kỳ

 • Phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo các chương trình/sản phẩm theo quy định của VPBank
 • Phê duyệt các khoản thay đổi điều kiện cấp tín dụng
 • Phê duyệt các khoản cấp tín dụng trình kháng nghị theo quy định
 • Phê duyệt nhận TSBĐ, giải chấp, đảo chấp, xuất mượn TSBĐ theo quy định

2. Thực hiện thẩm định và phê duyệt các khoản cơ cấu/xử lý nợ theo thẩm quyền được phê duyệt (nếu có trong danh sách)

 • Cơ cấu/gia hạn thời hạn trả nợ
 • Cho vay mới/tái cấp khoản vay
 • Thay đổi trật tự thu nợ, Miễn giảm lãi vay….

3. Tham gia trực tiếp thẩm định khách hàng:

- Trước khi họp HĐTD khu vực/HĐTD cấp cao (theo đề xuất của ĐVKD/tái thẩm định và được sự chấp thuận của lãnh đạo có thẩm quyền)

- Sau khi phê duyệt khoản cấp tín dụng và Khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng (theo lịch phối hợp kiểm tra sau cho vay của Phòng kiểm soát sau cho vay với Ban CGPD)

4. Tham gia họp phê duyệt cấp tín dụng của HĐTD khu vực. Điều hành HĐTD (nếu được Chủ tịch HĐTD ủy quyền)

5. Tham gia họp phê duyệt cấp tín dụng của HĐTD cấp cao (nếu có trong danh sách). Điều hành cuộc họp HĐTD cấp cao (nếu được Chủ tịch HĐTD ủy quyền)

6. Tham gia HĐ xử lý nợ (nếu có trong danh sách) và điều hành cuộc họp HĐ XLN (nếu được Chủ tịch HĐ XLN ủy quyền)

 • Cơ cấu/gia hạn thời hạn trả nợ
 • Cho vay mới/tái cấp khoản vay
 • Thay đổi trật tực thu nợ, miễn giảm lãi vay

7. Đại diện Ban CGPD tham gia chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác thẩm định phê duyệt theo đề xuất của ĐVKD, giải quyết vướng mắc trong quá trình vận hành Phối hợp với Học viện đào tạo tham gia đào tạo cho cán bộ tín dụng.

8. Tham gia góp ý đối với các dự thảo về văn bản, chính sách, quy định sản phẩm có liên quan đến công tác thẩm định và phê duyệt.

9. Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp số liệu liên quan tới SLA, năng suất lao động.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Khối tín dụng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, kinh tế và các chuyên ngành liên quan khác
 • Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực Ngân hàng
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm liên quan đến Thẩm định phê duyệt tín dụng
 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ tín dụng của Vpbank
 • Am hiểu về các nghiệp vụ ngân hàng liên quan đến hoạt động tín dụng (TTQT, tiền gửi, KD ngoại lệ, chứng khoán...)
 • Am hiểu các quy định, nghiệp vụ xử lý nợ
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực/ngành nghề kinh doanh phổ biến của KH nói chung trong nền kinh tế.
 • Nắm vững các quy định của Pháp luật, NHNN liên quan đến hoạt động tín dụng
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có khả năng viết, trình bày tốt
 • Có tư duy logic và khả năng làm việc theo nhóm
 • Có kỹ năng giải quyết và ra quyết định
 • Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề
 • Có khả năng nghiên cứu và đọc hiểu quy định của Pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng
 • Có khả năng phân tích, xác định đúng bản chất vấn đề và đưa ra các giải pháp tối ưu (có tính sáng tạo những vẫn đảm bảo cân bằng giữa rủi ro và tăng trưởng tín dụng và đảm bảo sự phù hợp với quy định của VPBank và của pháp luật).

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/07/2024
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 30/07/2024
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 30/06/2024

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Toàn Quốc - TA080

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, DakLak, Gia Lai, Binh Thuan, Dong Thap, Ninh Thuan, Vinh Long, Long An, Tien Giang, Ben Tre, An Giang, Kien Giang, Ca Mau, Hung Yen, Nam Dinh, Ha Nam, Mekong Delta, Nationwide
 • Number: 30
Expired Date: 22/07/2024

Head of Private Segment - Hanoi/HoChiMinh - TA050

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.