Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm FX - Hà Nội - TA126

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 4 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Professional Job, Banking, Transaction Banking Division
Deadline to Apply 03/12/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý sản phẩm Kiều hối và Chuyển tiền quốc tế. Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm phù hợp với từng khách hàng. Xây dựng kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu sản phẩm theo KPI được giao hoặc chỉ đạo theo từng thời kỳ
 • Kết nối, quản lý và phát triển hệ thống đối tác để đa dạng kênh và doanh số. Quản lý doanh số bán hàng, chi phí, lợi nhuận của sản phẩm Kiều hối và Chuyển tiền quốc tế. Từ đó đưa các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu phí cho sản phẩm
 • Quản lý việc đào tạo về sản phẩm, chính sách, dịch vụ, xây dựng, phát động và phối hợp với các bộ phần có liên quan triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng; quản lý hiệu quả công tác hỗ trợ các đơn vị kinh doanh; quản lý việc tuân thủ quy trình bán sản phẩm tại các đơn vị kinh doanh.
 • Báo cáo cấp quản lý định kỳ số liệu về các chương trình, kế hoạch được giao nhằm theo sát tình hình kinh doanh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, GĐTT, Ban Giám đốc Khối khách hàng cá nhân và các cấp quản lý có thẩm quyền khác trong từng thời kỳ
 • Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn:

 • Tốt nghiệp bằng cử nhân, cao học

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: 

 • Hiểu biết về sản phẩm chuyển tiền quốc tế và kiều hối
 • Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động kết nối đối tác, ưu tiên liên quan tới mảng sản phẩm chuyển tiền quốc tế/Kiều hối

3. Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng tiếng Anh

4.  Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng bán lẻ về sản phẩm chuyển tiền quốc tế và kiều hối
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho Khách hàng cá nhân
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo, thúc đẩy bán hàng

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 •  Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 •  Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 •  Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
 •  Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 •  Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
 •  Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.