Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Gia Tài chính Quản trị - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA108

Work Location Ho Chi Minh, Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Transaction Banking Division, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Mục tiêu:

- Quản lý các thành viên trong nhóm, đại diện trưởng phòng trong các trường hợp cần thiết.
- Tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập, giảm chi phí, tăng hiệu quả năng suất, kiểm soát rủi ro của từng hoạt động của từng Khối kinh doanh được hỗ trợ.

2. Trách nhiệm chính:

- Thu thập dữ liệu: Nghiên cứu, lựa chọn, thu thập và xác minh dữ liệu và thông tin liên quan (cả nội bộ và bên ngoài) và liên tục nghiên cứu các nguồn dữ liệu có giá trị đối với VPBank theo định kỳ hoặc dựa trên yêu cầu từ hoạt động kinh doanh

- Quản trị dữ liệu: Lưu trữ, phát triển, cập nhật và duy trì kho dữ liệu của các thông tin có liên quan và có chất lượng

- Phân tích: Thực hiện phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các khối kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và định lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố; Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích từ mức độ chi tiết các đơn vị đến tổng thể khối, kịp thời thông tin đến các vấn đề mới phát sinh được nhận biết thông qua số liệu tài chính đồng thời cập nhật về những thay đổi liên quan.; Xây dựng và thực hiện công tác dự báo ngắn và trung hạn, dựa trên kết quả theo dõi số liệu và
các ý kiến phân tích.; Chủ động triển khai xử lý, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh định kỳ và đột xuất: sản phẩm/ kênh bán/phân khúc khách hàng về các chiều: nhu cầu kinh doanh, sự tăng trưởng, xu hướng, hiệu quả, mức độ phù hợp, kinh tế...

- Báo cáo: Đảm bảo hệ thống các báo cáo định kỳ và đột xuất về dữ liệu khách hàng, sản phẩm, dịch vụ/kênh của các khối kinh doanh kịp thời và chính xác. .; Làm chủ và chia sẻ các hiểu biết thông qua các diễn giải cụ thể đến các cấp quản lý trung gian

- Tư vấn: Tư vấn các vấn đề một cách chủ động hoặc theo yêu cầu của khối kinh doanh về triển khai, đánh giá hiệu quả sản phẩm, dịch vụ, đánh giá hiệu quả khách hàng, dựa trên các phân tích dữ liệu và nhận định.; Tư vấn các vấn đề về ghi nhận, hạch toán đánh giá liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm cả những vấn đề chưa được quy định hướng dẫn cụ thể

- Tối ưu hóa: Chủ động triển khai và đảm bảo việc áp dụng các quy trình, kỹ thuật cần thiết được áp dụng tối ưu trong quy trình xử lý công việc và/hoặc hệ thống báo cáo nhằm tăng hiệu quả, hiệu suất và năng suất xử lý công việc thuộc phạm vi được giao quản lý

- Dự án: Tham gia xây dựng, triển khai, điều phối các dự án được giao

- Lập kế hoạch kinh doanh: Phối hợp và quản lý (theo thời kỳ/ hàng năm) kế hoạch tài chính, ngân sách và chu kỳ dự báo, liên tục phối hợp với các cấp quản lý về các thông số hiệu quả hoạt động (tài chính và phi tài chính)

- Quản lý đối tác: Phối hợp làm việc với quản lý cấp trung của khối kinh doanh và các đơn vị hỗ trợ

- Quản lý con người: Tham gia dẫn dắt và quản lý nhóm nhỏ cán bộ nhân viên.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế / tài chính ngân hàng / kế toán/ kiểm toán

2. Các Kinh nghiệm liên quan: Có từ 7 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí về phân tích tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị trong các tổ chức tài chính ngân hàng, tổ chức tín dụng

3. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:
- Am hiểu về các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính - kế toán, quản lý tài sản nợ - có, kế toán quản trị
- Có hiểu biết tốt về các mô hình tài chính hoặc dữ liệu, công cụ và kỹ thuật báo cáo cơ bản và có thể áp dụng vào các sản phẩm /lĩnh vực đa dạng về phân tích và báo cáo
- Có hiểu biết về Luật & các quy định Pháp luật liên quan, có kiến thức về nghiệp vụ phân tích tài chính, các mô hình kinh doanh của các tổ chức tài chính
- Thành thạo xử lý dữ liệu lớn/ Báo cáo phân tích

4. Các Kỹ Năng/ Skills:
- Thành thạo các phần mềm tính toán, phân tích số liệu, các công cụ microsoft office
- Thành thạo với các hệ thống CSDL (SQL server, excel)
- Tiếng Anh tốt

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.