Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Lập Kế Hoạch - Hà Nội - TA092

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng VPBank – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và trao đổi thống nhất các đơn vị trong ngân hàng về KPIs trên cơ sở KPIs trung tâm hàng năm, tham mưu xây dựng bộ KPIs tới các cán bộ bán, cán bộ quản lý phù hợp với từng vị trí và KPIs chung. Triển khai bộ KPI, hướng dẫn, hỗ trợ team members vận hành, đánh giá tính hiệu quả của bộ KPI, từ đó đề xuất sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế

2. Chịu trách nhiệm giám sát kết quả thu hồi nợ mảng thế chấp nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu KPIs của toàn danh mục.

3. Xây dựng báo cáo năng suất định kỳ, phân tích báo cáo, đưa ra đánh giá về hiệu quả kinh doanh của team, phòng và CB THN. Làm việc với các đơn vị tìm hiểu lý do/ nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu nợ và đề xuất giải pháp cải thiện.

4. Tham vấn mô hình incentives và chính sách thưởng khuyến khích hàng tháng, sales contest, hiện vật cho các vị trí mảng THN thế chấp, đảm bảo sử dụng tối ưu hóa và hiệu quả quỹ thưởng hàng năm phê duyệt. Kiểm soát tình trạng sử dụng thực tế trên quỹ phê duyệt

5. Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để phân tích hiệu quả chi phí hoạt đông thu hồi nợ, tìm ra nguyên nhân và thống nhất giải phá, ban hành quy định/chính sách/quy trình nhằm tối ưu hoạt động thu hồi nợ mảng thế chấp

6. Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn
 • Đại học
 • Toán kinh tế; Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng;
 1. Các Kỹ Năng/ Skills
 • Giải quyết vấn đề và kỹ năng thương lượng
 • Sử dụng thành thạo SQL, Visio, Excel, Power point, Word
 • Thành thạo Tiếng anh (Giao tiếp, viết, nói), soạn thảo quy định/quy trình/ Tờ trình bằng Tiếng Anh
 • Tổng hợp, tính toán, phân tích số liệu
 1. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience
 • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng, thu hồi nợ
 • Có từ 3 năm năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành tài chính ngân hàng như: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, kế hoạch chính sách, kế hoạch tài chính, 
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trưởng bộ phận hoặc tương đương TBP
 1. Các yêu cầu khác/ Others
 • Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc;
 • Chủ động, kỷ luật
 • Kỹ năng giải quyết xung đột và làm việc áp lực cao;,

 

 

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.