Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Hà Nội TA092

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Banking
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng VPBank – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện phân tích và tính toán chỉ tiêu thu nợ đến từng bucket, sản phẩm cho các đơn vị thu hồi nợ (Phòng, TBP, cán bộ) đảm bảo kết quả hoàn thành chỉ tiêu của trung tâm thu hồi nợ sớm
 1. Phối hợp với Trung tâm phân tích kinh doanh (BICC) để xây dựng các chỉ số theo dõi hoạt động thu hồi nợ, và tối ưu hóa hệ thống báo cáo quản trị hoạt động thu hồi nợ bao gồm: báo cáo kết quả thu hồi nợ, báo cáo vận hành thu hồi nợ, báo cáo quản lý chất lượng nhân sự thu hồi nợ,..
 1. Xây dựng văn bản/quy định/quy trình nhằm hướng dẫn nhằm định hướng hoạt động thu hồi nợ phù hợp theo chiến lược từng thời kỳ
 1. Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để phân tích hiệu quả chi phí hoạt đông thu hồi nợ, tìm ra nguyên nhân và thống nhất giải pháp cải tiến hệ thống, quy trình liên quan hoạt động thu hồi nợ
 1. Phối hợp, hướng dẫn các đ
 2. Thực hiện phân tích và tính toán chỉ tiêu thu nợ đến từng bucket, sản phẩm cho các đơn vị thu hồi nợ (Phòng, TBP, cán bộ) đảm bảo kết quả hoàn thành chỉ tiêu của trung tâm thu hồi nợ sớm
 3. Phối hợp với Trung tâm phân tích kinh doanh (BICC) để xây dựng các chỉ số theo dõi hoạt động thu hồi nợ, và tối ưu hóa hệ thống báo cáo quản trị hoạt động thu hồi nợ bao gồm: báo cáo kết quả thu hồi nợ, báo cáo vận hành thu hồi nợ, báo cáo quản lý chất lượng nhân sự thu hồi nợ,..
 4. Xây dựng văn bản/quy định/quy trình nhằm hướng dẫn nhằm định hướng hoạt động thu hồi nợ phù hợp theo chiến lược từng thời kỳ
 5. Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để phân tích hiệu quả chi phí hoạt đông thu hồi nợ, tìm ra nguyên nhân và thống nhất giải pháp cải tiến hệ thống, quy trình liên quan hoạt động thu hồi nợ
 6. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong Trung tâm thu hồi nợ triển khai hoạt động thu nợ theo đúng định hướng, chiến lược từng thời kỳ
 7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động thu hồi nợ cho Trưởng phòng quản lý hoạt động thu hồi nợ theo yêu cầu
 8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 9. ơn vị trong Trung tâm thu hồi nợ triển khai hoạt động thu nợ theo đúng định hướng, chiến lược từng thời kỳ
 1. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động thu hồi nợ cho Trưởng phòng quản lý hoạt động thu hồi nợ theo yêu cầu
 1. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Job Requirement

 1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

 • Đại học
 1. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

 • Toán kinh tế; Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng;
 1. Các Kỹ Năng/ Skills
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Sử dụng thành thạo SQL, Visio, Excel, Power point, Word
 • Thành thạo Tiếng anh (Giao tiếp, viết, nói), soạn thảo quy định/quy trình/ Tờ trình bằng Tiếng Anh
 • Tổng hợp, tính toán, phân tích số liệu
 1. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience
 • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng, thu hồi nợ sớm
 • Có tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm về lĩnh vực báo cáo/phân tích hoặc quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kiểm toán
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trưởng bộ phận hoặc tương đương TBP
 1. Các yêu cầu khác/ Others
 • Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc;
 • Chủ động, kỷ luật
 • Kỹ năng giải quyết xung đột và làm việc áp lực cao;,

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.