Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch:

 • Tham gia xây dựng và triển khai Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Cán bộ bán hàng/ ĐVKD, chính sách thưởng khuyến khích bán. Xây dựng và hỗ trợ kiểm soát ngân sách của Khối, các chương trình  đào tạo trong năm

2. Tổ chức triển khai:

 • Đầu mối phối hợp cùng các phòng ban Hội sở thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh của ĐVKD/ xây dựng chính sách KPIs, chính sách thưởng khuyến khích bán cho CBBH
 • Phối hợp với ĐVKD thực hiện giao KPIs cho CBBH, các hoạt động tra soát, tính toán
 • Phối hợp cùng với ĐVKD xây dựng KHKD/NS để thống nhất bản kế hoạch trước khi trình phê duyệt
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của trưởng phòng
 • Tham gia lập kế hoạch xây dựng ngân sách Quỹ Q3 của Khối
 • Tham gia Đề xuất lên TP các đề xuất cải tiến, điều chỉnh các chương trình, chính sách dảm bảo theo định hướng, chiến lược phát triển chung của Khối/Ngân hàng

3. Giám sát hoạt động xây dựng kế hoạch kinh doanh, KPIs, kiểm soát ngân sách của Khối:

 • Thực hiện các báo cáo nhằm Kiểm soát tuân thủ khi xây dựng ngân sách đảm bảo đúng định hướng của ngân hàng
 • Thực hiện các báo cáo nhằm Kiểm soát chính sách KPIs và chính sách Incentives cho Cán bộ bán hàng đảm bảo đúng quy định của ngân hàng
 • Thực hiện xây dựng báo cáo nhằm kiểm soát chính sách chi trả Incentive đảm bảo không vượt ngân sách được xây dựng, quá trình chi trả Incentive đảm bảo đúng Quy định
 • Xây dựng nội dung bài giảng và tiến hành các biện pháp cải tiến.

4. Phát triển đội ngũ:

 • Huấn luyện và kèm cặp cho CBNV, đảm bảo thực hiện các mục tiêu và yêu cầu công việc.
 • Tổ chức đánh giá năng lực, đào tạo nâng cao năng lực CBNV.

5. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Trưởng phòng

Job Requirement

4. Kiến thức,  kỹ năng, Năng lực chuyên môn nghiệp vụ

 • Trình độ Đại học trở lên, uu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế.
 • Kiến thức về tín dụng, nghiệp vụ liên quan đến khách hàng doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng nói chung.
 • Có kinh nghiệm tham gia vào các dự án (bất kỳ loại/hình thức dự án nào) của Ngân hàng là một lợi thế.

5. Kinh nghiệm làm việc, Bằng cấp -  Chuyên ngành đào tạo,  Chứng chỉ nghề nghiệp, giấy phép

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý hiệu suất, xây dựng ngân sách/ kế hoạch tại các Ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm về công tác đào tạo/ giảng dạy, về truyền thông.

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Chuyên viên chính Vận hành POS

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 11/07/2024
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 31/07/2024
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.