Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 1. Tham gia tư vấn pháp lý cho các giao dịch về các sản phẩm ngân hàng giao dịch, FX,  phái sinh, dịch vụ ngân hàng lưu ký và giám sát của tất cả các khách hàng doanh nghiệp, FI và RB;
 2. Soạn thảo các mẫu biểu hợp đồng cho sản phẩm do Khối FMTB chủ quản.
 3. Kiểm soát các văn bản định chế/ mẫu biểu do các Đơn vị sản phẩm/kinh doanh thuộc Khối FMTB soạn thảo ngoại trừ các văn bản thuộc kiểm soát của PC hoặc QA của các đơn vị khác
 4. Các công việc liên quan đến Quản trị rủi ro tuân thủ theo hướng dẫn của Pháp Chế/QTRR . Nhận diện, cảnh báo, đánh giá, đo lường, kiểm soát rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động; tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ đối với từng mảng nghiệp vụ, dịch vụ thuộc quản lý của Khối FMTB. Thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động tại Khối. Là đầu mối báo cáo, cập nhật và khắc phục sự kiện rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ tại Khối FMTB.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc và quy định của VPBank trong từng thời kỳ

Job Requirement

1.Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Luật hệ chính quy. Ưu tiên có thẻ luật sư/bằng thạc sỹ trở lên

2. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

3. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng cung cấp
 • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
 • Am hiểu về luật các tổ chức tín dụng, luật dân sự, quốc tế, am hiểu về thông lệ thanh toán quốc tế và các sản phẩm FX.

4. Các năng lực khác/ Other Competencies

 • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/10/2023
Expired Date: 20/10/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number: 10
Expired Date: 30/11/2023
Expired Date: 31/10/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên. Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn - TA140

 • Location: Ha Noi, Lang Son, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen
 • Number: 20
Expired Date: 31/12/2023
Expired Date: 31/12/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 15/10/2023

Data Product Owner - Hà Nội - TA139

 • Location: Ha Noi
 • Number: 3
Expired Date: 31/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.