Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Chính Kiểm Toán - Phòng Kiểm Toán Khách Hàng Lớn - TA118

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Commercial Banking Division, Accounting / Auditing / Tax, Corporate banking Division, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng VPBank – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác lập kế hoạch hàng năm (Bao gồm kế hoạch kiểm toán, kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách, nhân sự…): Hỗ trợ TP  chiết xuất thông tin khi có yêu cầu

2. Lập kế hoạch cho các cuộc kiểm toán: Thực hiện công việc thu thập, phân tích thông tin liên quan đến đối tượng kiểm toán theo phân công

3. Tham gia các cuộc kiểm toán

 • Thực hiện kiểm toán theo phân khúc và theo phân công của Trưởng nhóm/trưởng đoàn
 •  Giải quyết các công việc theo phân công của Trưởng đoàn/Trưởng phòng trong công việc kiểm toán  và dưới sự hướng dẫn giám sát của Trưởng nhóm/trưởng đoàn/Trưởng phòng
 • Thực hiện các nội dung kiểm toán theo phương pháp kiểm toán.
 • Trong quá trình thực hiện công việc, trao đổi lại với Trưởng Đoàn về các phát hiện, các rủi ro cao.
 • Thông qua các hoạt động kiểm toán, đưa ra các kiến nghị đối với các đơn vị được kiểm toán đồng thời góp phần xây dựng/ cải tiến hệ thống KSNB.
 • Lưu trữ các hồ sơ kiểm toán theo quy định
 • Hỗ trợ / phối hợp các công việc cho các thành viên khác trong đoàn

4. Báo cáo kiểm toán

 • Trao đổi và thảo luận với Trưởng đoàn về các phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 • Tham gia các cuộc họp với các Đơn vị kiểm toán nhằm thảo luận, hoàn hiện, báo cáo nếu được giao.

5. Theo sát quá trình xử lý các phát hiện trong kiểm toán

 • Tham gia, công tác theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán, phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng đảm bảo các phát hiện đều được thực hiện khắc phục một cách triệt để, không trì hoãn.
 • Trong phạm vi kiến nghị kiểm toán do mình đề xuất, phối hợp với các đơn vị làm rõ và theo dõi cho đến khi vấn đề được khắc phục.

6. Phát triển chiến lược và chính sách kiểm toán: Thực thi/ tuân thủ/ đóng góp các ý kiến – nếu có

7. Tương tác với các bên liên quan và phạm vi quản lý: Làm việc với các đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán

8. Công việc khác theo phân công: Thực hiện các công việc khác theo phân công của  Trưởng đoàn/Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng Kiểm toán.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

 •        Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
 • Đối với KTV CNTT yêu cầu bằng đại học trở lên về ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành phù hợp đối với kiểm toán viên công nghệ.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Có hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng.
 • Ngoài ra có thể có hiểu biết sâu về một trong các lĩnh vực/ chuyên ngành ngoài kiểm toán như Quản trị rủi ro, Quản trị Doanh nghiệp, Luật... nhằm đảm bảo khả năng lãnh đạo cuộc kiểm toán theo phân công.
 • Có kiến thức cơ bản về các kỹ thuật, phương pháp, quy trình kiểm toán nhằm thực hiện các phân khúc kiểm toán cơ bản

3. Các Kỹ Năng

 • Khả năng nhận thức,  có trách nhiêm trong công việc.
 • Khả năng giao tiếp, cần cù chịu khó.
 • Cẩn thận, trung thực, chi tiết
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu là 2 năm.
 • Đối với KTV CNTT có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin tối thiểu là 2 năm

5. Các năng lực cần có

 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo (thành thạo về, nghe nói đọc viêt và dịch được tài liệu liên quan đến kiểm toán và ngân hàng).

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.