Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/CV chính Báo cáo phân tích - Thu hồi nợ - Hà Nội - TA003

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Banking
Deadline to Apply 22/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Cung cấp báo cáo và phân tích về mảng hoạt động thu hồi nợ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động THN, mang lại doanh thu cho Ngân hàng.

- Cung cấp các báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng và các báo cáo đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả thu hồi nợ của các đơn vị thu hồi nợ, các dòng sản phẩm, các phân khúc khách hàng…

- Cung cấp các phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động thu hồi nợ, chất lượng danh mục, tình hình thu hồi nợ…

- Tham gia thực hiện các sáng kiến của phòng, trung tâm Phân tích kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ

- Tự động hóa các báo cáo định kỳ để nâng cao năng suất lao động

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trung tâm Thu hồi nợ thực hiện các công tác cần thiết để hỗ trợ Trung tâm Thu hồi nợ hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học về kinh tế/ngân hàng/tài chính/công nghệ thông tin,...

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến báo cáo và phân tích cho ngân hàng

Có kiến thức về ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh của ngân hàng.

Có kiến thức về hệ thống dữ liệu, hệ thống báo cáo phân tích kinh doanh

Sử dụng tốt các công cụ quản lý dữ liệu (SQL, Oracle…)

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, ưu tiên sử dụng được tiếng Anh

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.