Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tìm kiếm, tổng hợp quy định pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu của Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia, Trưởng Phòng
 • Sắp xếp, lưu trữ/quản lý hồ sơ/giấy tờ/tài liệu liên quan tới việc thực hiện công việc của Phòng theo phân công của Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia, Trưởng Phòng
 • Thực hiện các công tác chuyên môn (kiểm soát văn bản nội bộ, kiểm soát mẫu biểu, tư vấn …) đơn giản.
 • Hỗ trợ Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia/Trưởng phòng trong hoạt động chuyên môn, trong việc triển khai kế hoạch hành động, các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của phòng.
 • Cung cấp văn bản định chế theo yêu cầu
 • Theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật mới có liên quan tới lĩnh vực tài chính ngân hàng và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng
 • Góp ý kiến, theo dõi, cập nhật ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.
 • Thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng/Cán bộ kiểm soát.

Job Requirement

 • Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên có thẻ luật sư.
 • Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan: Có hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.  
 • Các kỹ năng: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 • Các năng lực cần có: Hiểu và vận dụng các văn bản pháp luật; Có khả năng tư duy tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 30/07/2024

Technology & Data Young Talents 2024

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 20
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 31/08/2024
Expired Date: 01/07/2024

Nhân viên dự án Call Center – TA137

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 30/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.