Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Cộng tác viên Chiến lược Thu hồi nợ và Quản lý các Đối tác thuê ngoài - Hà Nội - TA107

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Entry Level / Internship, Banking, Transaction Banking Division, Risk Division, Statistics, Finance / Investment
Deadline to Apply 07/02/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

1. Là Đầu mối, cầu nối giữa VPBank và các Công ty Luật thuê ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn xử lý nợ cho Danh mục nợ xấu của VPBank:

 • Theo dõi, giám sát đảm bảo các Công ty Luật tuân thủ theo đúng các điều khoản cam kết của Hợp đồng, quản lý hoạt suất hoạt động của các Công ty Luật.
 • Hướng dẫn, tư vấn các Công ty Luật đảm bảo nắm rõ được nguyên tắc phối hợp, cũng như quy định, quy trình xử lý nợ của VPBank

2. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm, đánh giá các Đối tác mới tiềm năng trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ pháp lý xử lý nợ trên thị trường để đề xuất tới cán bộ quản lý và ban lãnh đạo.

3. Khảo sát ý kiến của đối tác, tiếp nhận các phản hồi của Đối tác, tìm ra những điểm yếu trong hoạt động thu hồi nợ; qua đó chủ động đề xuất Phương án cải tiến chất lượng dịch vụ/ Quy trình thu hồi nợ/ công cụ xử lý nợ nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý đối tác thuê ngoài và hiệu quả thu hồi nợ của danh mục nợ xấu.

4. Xây dựng và thực hiện các báo cáo để đảm bảo duy trì/tăng trưởng hiệu quả thu hồi nợ và chất lượng cung cấp dịch vụ của đối tác (như báo cáo thu hồi nợ, báo cáo tác nghiệp, etc.)

5. Theo dõi và quản lý các đầu mục công việc của team để báo cáo tới Teamlead và các cấp quản lý khác

Job Requirement

1. Trình độ đào tạo

       University degree, preferably in Finance, Banking, Economy, Law, etc

2. Các kỹ năng/ Skills

 • Power Point, Microsoft Excel, Word, Visio, Project, etc.

3. Các năng lực cần có/ Required Competencies

 • Analytical, judgmental thinking, critical thinking
 • Strong organization and coordination skills
 • Good communication skills

Quyền lợi

•Lương cơ bản

•Được làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp

•Làm quen với các hệ thống và quy trình tiên tiến.

•Môi trường: Năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển

•Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động

•Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

•Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.