Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC kiểm toán - Phòng Chính sách Kiểm toán và Tổng hợp - Hà Nội - TA133

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

1. Công tác lập kế hoạch, theo dõi kế hoạch hàng năm: Hỗ trợ TP các nội dung theo phân công Bao gồm kế hoạch kiểm toán, kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách, nhân sự…)

2. Xây dựng, triển khai và  phổ biến các chính sách và kiểm soát chất lượng kiểm toán

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai, cập nhật và phổ biến các chính sách Kiểm toán nội bộ theo sự phân công và dẫn dắt của Trưởng phòng

- Duy trì mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước để kiến nghị và xây dựng Chính sách Kiểm toán đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với chiến lược VPBank từng giai đoạn

- Cập nhật những thông lệ tốt để xây dựng/ đóng góp ý kiến chính sách Kiểm toán nội bộ.

- Tổ chức định kỳ việc đánh giá, xem xét lại chính sách để có điều chỉnh phù hợp với các thay đổi thực tế.

- Tham gia thực hiện công tác kiểm soát chất lượng các đoàn Kiểm toán thông qua việc kiểm soát các quy trình, quy định nghiệp vụ, rà soát các phát hiện, báo cáo của các đoàn Kiểm toán nội bộ đảm bảo hoạt động và kết quả kiểm toán đạt được chất lượng và độ tin cậy cao. Thông qua đó có những điều chỉnh, sửa đổi và cải tiến phù hợp đối với quy trình, chính sách và hoạt động kiểm toán..

3. Tham gia các cuộc kiểm toán

- Có thể tham gia làm thành viên đoàn kiểm toán thực địa, thực hiện các nội dung, phạm vi kiểm toán theo quy trình kiểm toán

- Hỗ trợ dự thảo báo cáo kiểm toán, tương tác trao đổi với các đơn vị kiểm toán

- Thực hiện theo dõi khắc phục các kết quả kiểm toán

4. Chính sách, tổng hợp, báo cáo

- Tham gia hỗ trợ TP trong đóng góp ý kiến đối với cơ chế hoạt động, các quy định/ quy trình của KTNB (theo từng thời kỳ).

- Thực hiện hỗ trợ các báo cáo thống kê, tổng hợp cho mục đich quản trị của Khối/phòng, các báo cáo định kỳ đột xuất của cơ quan hữu quan/các thông tin/ báo cáo cung cấp nhà đầu tư/KTĐL….

- Tham gia công tác hỗ trợ Thanh tra theo phân công

- Công tác đầu mối đào tạo cho Khối

Job Requirement

1.Trình độ Học vấn

•Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.

2.Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

•Có hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng.

•Ngoài ra có thể có hiểu biết sâu về một trong các lĩnh vực/ chuyên ngành ngoài kiểm toán như Quản trị rủi ro, Quản trị Doanh nghiệp, Luật... nhằm đảm bảo khả năng lãnh đạo cuộc kiểm toán theo phân công.

3.Các Kỹ Năng

•Khả năng nhận thức, có trách nhiêm trong công việc.

•Cẩn thận, trung thực, chi tiết

•Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

•Khả năng năm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

•Có khả năng đọc hiểu/ nắm bắt quy trình nghiệp vụ ngân hàng và các quy định của pháp luật.

•Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin và nhận định rủi ro.

4.Các Kinh nghiệm Liên quan

•Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 3 đến 5 năm (Trong đó có ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương).

•Có kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách kiểm toán, theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán

Quyền lợi

 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.