Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1.      Chuẩn bị nguồn ứng viên đáp ứng yêu cầu của Đơn vị

Tham gia và cùng phối hợp HRBP thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực của đơn vị được phân công phụ trách.

Tìm hiểu ứng viên trên thị trường (mapping) ở các vị trí tương đồng với vị trí cần tuyển dụng.

Phát triển network để tiếp cận và tìm kiếm ứng viên phù hợp và kịp thời.

2.      Thực hiện tuyển dụng

Thực thi các nghiệp vụ tuyển dụng để đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực kịp thời phù hợp với thực tế nguồn nhân lực, ngân sách của Đơn vị và của Ngân hàng

Phối hợp cùng bộ phận tạo nguồn để thiết kế và thực hiện các giải pháp, Phương án tuyển dụng, talent mapping nhằm đáp ứng nhu cầu Nguồn lực của hoạt động kinh doanh ở mức chi phí tiết kiệm và hợp lý nhất cho ngân hàng

3.      Tham gia sự kiện tuyển dụng

Tham gia tổ chức sự kiến tuyển dụng cùng với đầu mối hoặc thực hiện theo phân công.

Tư vấn, gặp gỡ tiếp cận ứng viên tại sự kiện

Tham gia tuyển dụng theo qui định/ qui trình

4.      Tham gia xây dựng và phát triển công cụ tuyển dụng

Đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến/ giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng cũng như hình ảnh tuyển dụng của Ngân hàng

5.      Quảng bá hình ảnh tuyển dụng của Ngân hàng

Thể hiện hình ảnh cá nhân, thể hiện phong cách, giao tiếp trực tiếp hoặc trên các phương tiện/ mạng xã hội chuẩn mực, chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa VPB

Hỗ trợ các bên liên quan quảng bá hình ảnh tuyển dụng theo phân công hoặc được yêu cầu.

6.      Đánh giá hoạt động tuyển dụng đề xuất giải pháp.

Phân tích, đánh giá và tìm cách cải thiện công việc được hiệu quả hơn

Chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng công việc và hình ảnh tuyển dụng ngân hàng

7.      Đào tạo, huấn luyện, coach các cán bộ tuyển dụng

Đào tạo, huấn luyện cán bộ thực hiện công việc tuyển dụng tại đơn vị khi được yêu cầu.

Buddy, hỗ trợ các cán bộ TA trong Trung tâm theo phân công, yêu cầu của GĐTT/ Chuyên gia HRBP-TA

Job Requirement

1.      Trình độ Học vấn

       Educational Qualifications

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về quản trị nhân sự/ quản trị kinh doanh/ Tài chính ngân hàng
 • Tin học văn phòng chuẩn theo quy định VPBank

2.      Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Tối thiểu 3 năm làm tuyển dụng IT.
 • Kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí với đối tượng ứng viên senior, expert và người nước ngoài.

3.      Các Năng lực yêu cầu/ Competencies

 • Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên
 • Khả năng đàm phán và thuyết phục
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Phát triển và quản lý mạng lưới quan hệ.

4.      Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Tối thiểu 3 năm làm tuyển dụng
 •  Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên
 • Quản lý sự thay đổi.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Senior Talent Acquisition - TA133

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 19/08/2024
Expired Date: 03/08/2024
Expired Date: 27/08/2024
Expired Date: 06/08/2024

RCC - Chuyên viên quản lý tín dụng tại hiện trường – Toàn quốc

 • Location: Ha Noi, Hoa Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Nghe An, Bac Ninh, Thai Nguyen, Hai Duong, Hung Yen, Nam Dinh
 • Number: 20
Expired Date: 16/07/2024
Expired Date: 15/07/2024
Expired Date: 16/07/2024

CTV/CV/CVC Thu hút nhân tài - TA140

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 2
Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.