Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch ổn định hệ thống thông qua các hoạt động Nâng Cấp/Tối ưu
 • Hỗ trợ review giải pháp, phân tích ảnh hưởng của giải pháp, góp ý đưa phương án triển khai phù hợp.
 • Thực hiện triển khai theo checklist của dự án/BAU CR
 • Thực hiện các tác vụ vận hành hàng ngày theo quy trình
 • Thực hiện các tác vụ hỗ trợ người dùng L2, L3
 • Thực hiện việc xử lý lỗi, sự cố theo quy trình sự cố.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng của hệ thống. Đảm bảo hoạt động ổn định, phát hiện lỗi sớm.
 • Đảm bảo việc tuân thủ trong hoạt động vận hành hàng ngày
 • Đánh giá và kiểm soát việc triển khai các CR/Dự án lên môi trường production.
 • Đề xuất phương án thay đổi, cải tiến áp dụng cho không chỉ hệ thống mà còn là phương pháp làm việc/cách phối hợp
 • Thực hiện đào tạo nội bộ, đảm bảo lớp cán bộ kế cận không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có đạo đức nghề nghiệp, tính tuân thủ và tinh thần phối hợp tốt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐKV, GĐCN, TTKD, GĐK và TGĐ từng thời kỳ

Job Requirement

 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành  CNTT tối thiểu 10 năm. Trong đó tối thiểu 5 năm làm việc về vận hành hệ thống.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm vận hành hệ thống Thẻ, chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc hệ thống cũng như chịu trách nhiệm về tối ưu hoạt động của hệ thống.
 • Kiến thức nâng cao về mảng dịch vụ Thẻ, các Tổ chức thẻ lớn.
 • Kiến thức nâng cao về vận hành hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống xử lý giao dịch.
 • Kiến thức nâng cao về cấu hình hệ thống, tối ưu hệ thống.
 • Kiến thức tốt về hệ thống hạ tầng: mạng, máy chủ, OS: Linux/Windows Server, Database: Oracle, MS SQL Server, …
 • Hiểu biết cập nhật về các thông lệ, thủ tục, quy định pháp luật và quy chế chính sách quản trị rủi ro, quy trình vận hành của ngân hàng liên quan đến mảng.
 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành  CNTT tối thiểu 10 năm. Trong đó tối thiểu 5 năm làm việc về vận hành hệ thống.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm vận hành hệ thống Thẻ, chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc hệ thống cũng như chịu trách nhiệm về tối ưu hoạt động của hệ thống.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 30/11/2023
Expired Date: 24/12/2023
Expired Date: 24/12/2023
Expired Date: 15/12/2023
Expired Date: 31/12/2023

Expert Integrated BI - Hanoi- TA083

 • Location: Ha Noi
 • Number: 2
Expired Date: 05/12/2023

UI UX Designer - Hà Nội - TA050

 • Location: Ha Noi
 • Number: 4
Expired Date: 31/01/2024

Network Expert - Ha Noi - TA105

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 18/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.