Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Quản lý tính sẵn sàng /Availability management

 • Đảm bảo các dịch vụ hạ tầng liên quan đến hệ thống sao lưu đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng đã được cam kết
 • Chủ động để duy trì, nâng cao tính sẵn sàng và sự ổn định của các dịch vụ sao lưu
 • Xây dựng và duy trì kế hoạch hoạt động liên tục cho các dịch vụ sao lưu
 • Đảm bảo các sự cố liên quan đến hạ tầng sao lưu được giải quyết
 • Đánh giá ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của yêu cầu thay đổi mới
 • Tham gia vào ban tư vấn thay đổi - Change Advisory Board (CAB) nếu cần thiết
 • Chịu trách nhiệm giám sát tính sẵn sàng của dịch vụ sao lưu, so sánh giữa thực tế và mục tiêu và giải quyết các thiếu sót
 • Vận hành, triển khai các giải pháp liên quan đến công nghệ sao lưu
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ về sao lưu trong ngân hàng, lên kế hoạch và thực hiện các kế hoạch khắc phục khi cần
 • Quản lý các nhà cung cấp và giám sát chất lượng dịch vụ của các đối tác/ nhà cung cấp dịch vụ sao lưu và chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp
 • Bảo trì, nâng cấp, tinh chỉnh thiết bị sao lưu theo các yêu cầu của từng thời kỳ
 • Quản trị và triển khai các giải pháp bảo mật liên quan đến sao lưu
 • Xây dựng danh mục công việc vận hành hàng ngày (checklist) và báo cáo hàng ngày kết quả và chất lượng của từng công việc

Quản lý tài sản /Asset management

 • Đảm bảo các tài sản được đồng nhất với quy ước đặt tên.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nhận dạng cho các loại đối tượng, môi trường, vòng đời, phiên bản
 • Các thông tin của hệ thống được điều chỉnh phù hợp theo các yêu cầu thay đổi của từng thời kỳ
 • Duy trì danh mục tài sản bao gồm loại thiết bị, địa chỉ IP, ngày đưa vào sử dụng, ngày hết bảo hành, ngày cần gia hạn bảo hành bảo trì
 • Duy trì danh mục các bản quyền, hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ
 • Quản lý và duy trì hồ sơ hệ thống, mô hình triển khai, mô hình hoạt động và các thủ tục vận hành

Quản lý hiệu năng /Productivity management

 • Đảm bảo có đủ tài nguyên của hệ thống phục vụ công tác backup cho các dịch vụ
 • Đảm bảo các quản lý CNTT nắm được nhu cầu sử dụng tài nguyên và xu hướng tăng trưởng
 • Cung cấp yêu cầu tài nguyên cho các dịch vụ CNTT được cập nhật hoặc mới bổ sung
 • Duy trì báo cáo chung cho hoạt động sử dụng hiệu năng của hạ tầng CNTT và xu hướng của nó
 • Đảm bảo kiểm tra hiệu năng được thực hiện cho các dịch vụ mới đưa vào vận hành
 • Chủ động nâng cao tính hiệu quả trọng việc sử dụng tài nguyên CNTT
 • Cung cấp và duy trì kế hoạch sử dụng tài nguyên
 • Đảm bảo các sự cố, vấn đề liên quan đến hiệu năng được giải quyết
 • Đánh giá ảnh hưởng đến hiệu năng của các yêu cầu thay đổi
 • Tham gia vào ban tư vấn thay đổi - Change Advisory Board (CAB) nếu cần thiết
 • Chịu trách nhiệm giám sát mức độ sử dụng tài nguyên, so sánh giữa nhu cầu thực tế và kế hoạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên

Quản lý thay đổi /Change management

 • Cung cấp đánh giá kịp thời về một thay đổi được thực thi ảnh hưởng đến hạ tầng và các dịch vụ
 • Truyền thông bất kỳ vấn đề gây ra bởi thay đổi đến người yêu cầu và người thực hiện
 • Cập nhật hướng dẫn vận hành nếu cần thiết
 • Giám sát chặt chẽ tiến trình thực hiện các thay đổi
 • Cập nhật trạng thái thay đổi
 • Chịu trách nhiệm chuẩn hóa thiết kế hạ tầng sao lưu

Quản lý cấu hình /Configuration management

 • Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn thiết bị theo từng thời kỳ
 • Chịu trách nhiệm chuẩn hóa và duy trì tiêu chuẩn hệ điều hành, danh mục phần mềm và phiên bản liên quan theo từng thời kỳ
 • Chịu trách nhiệm quản lý, duy trì và cập nhật hệ thống quản lý cấu hình (CMS)
 • Chịu trách nhiệm sao lưu hệ thống dựa trên chiến lược sao lưu đã được phê duyệt
 • Xây dựng chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng các bản sao lưu luôn sẵn sàng khi cần thiết

Quản lý sự kiện /Event Management

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc quản lý giám sát hạ tầng, hệ thống backup.
 • Chịu trách nhiệm quản lý vòng đời của mọi sự cố CNTT của hệ thống backup
 • Đảm bảo xử lý kịp thời các sự kiện để duy trì SLAs đã được cam kết

Quản lý chất lượng dịch vụ /Service Quality Management

 • Vận hành và duy trì dịch vụ sao lưu
 • Phối hợp với các đơn vị khác để điều tra, đánh giá, xử lý các sự cố cũng như xác định xu hướng tích/tiêu cực và các sự cố được xác định và giải quyết. Đưa ra các hành động khắc phục
 • Đảm bảo rằng các phân tích sâu được thực hiện để xác định nguyên nhân gốc của các xu hướng tiêu cực
 • Phân tích, báo cáo về xu hướng về hiệu năng và ảnh hưởng do các vấn đề CNTT gây ra
 • Đảm bảo dịch vụ sao lưu được vận hành trong SLAs được cam kết
 • Phân tích các dữ liệu đã được thu thập

Job Requirement

Trình độ đào tạo/ Educational Qualifications

 • Degree in Computing or Information Science, or Postgraduate Diploma in Computer or Information Science

Kiến thức/ Chuyên môn cần có - Relevant Knowledge/ Expertise

 • Knowledge and experience in backup solution including Networker, Veeam, Commvault, veritas, spectrum protect suite.
 • Knowledge and experience in management data policy, retention.
 • Knowledge and experience in operation platform including window, redhat, AIX, vmware.
 • Knowledge the DC-DR infrastructure standards.
 • Knowledge of current industry trends and demonstrated, active participation in remaining abreast of current applicable technologies

Các kỹ năng/ Skills cần có

 • Demonstrated ability leading a highly technical work team.
 • Excellent communication skills, written communication in the form of business and technical report writing.

Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Extensive experience in all aspects of the administration of backup and archiving systems utilizing leading vendor solutions including infrastructure management and the ability to architect backup and archiving solutions.
 • Extensive experience to troubleshooting and fix issues/errors on backup system during operation
 • Extensive experience backup products/backup solution in the market and industry
 • Extensive experience gained on relevant systems, or equivalent experience.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Chuyên Viên Bán hàng trực tiếp

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Nam Dinh, Da Nang
 • Number: 1
Expired Date: 28/10/2023
Expired Date: 21/10/2023
Expired Date: 14/10/2023

Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý KHDN - Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh
 • Number: 4
Expired Date: 30/11/2023

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110

 • Location: Ha Noi, Hai Phong, Nghe An, Vinh Phuc, Northern region
 • Number: 5
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 12/10/2023

Data Architect – Hanoi – TA003

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.