Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng cho các phân khúc KH tại VPBank. Tập trung vào mảng KH lớn (CIB và MNC).

 • Lập và triển khai kế hoạch tìm kiếm/phát triển khách hàng mới sử dụng các sản phẩm tài trợ thương mại (LC, bảo lãnh) và tài trợ chuỗi, tập trung vào Khách hàng thuộc phân khúc KH lớn (CIB, MNC) có nhu cầu sản phẩm phức tạp, đối tác demanding nhằm đạt/vượt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Xây dựng các chiến lược khai thác khách hàng theo từng ngành dựa trên tệp khách hàng hiện hữu để tăng marketshare cho mảng TTTM và chuỗi cung ứng. Đưa ra các kế hoạch triển khai và thâm nhập thị trường theo đặc thù từng ngành. Lựa chọn ngành trọng tâm và đề xuất với BLĐ.
 • Đề xuất, góp ý xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, sản phẩm mới liên quan đến các sản phẩm Tài trợ thương mại của ngân hàng. Có đo lường và giám sát định kỳ (tháng/ quý/năm) đảm bám sát mục tiêu về doanh số và lợi nhuận hoặc có các trao đổi điều chỉnh chiến lược, chương trình hành động phù hợp với tình hình thị trường và kỳ vọng của BLĐ.

2. Triển khai bán và kế hoạch hành động chi tiết.

 • Thảo luận với khách hàng/ĐVKD để tìm hiểu nhu cầu và đặc điểm của khách hàng nhằm thiết kế các sản phẩm tài trợ thương mại phù hợp, lên bản chào để tiếp thị, chào bán sản phẩm đến các khách hàng mục tiêu.
 • Phối hợp với ĐVKD để bám sát Khách hàng, tiếp cận các nhu cầu vốn tài trợ thương mại hiện hữu cũng như tiềm năng của Khách hàng để chuẩn bị sẵn sàng các phương án nguồn tài trợ nhằm có thể acquire được KH/deal.
 • Hỗ trợ các cán bộ bán thuộc ĐVKD tính toán hiệu quả của phương án để đưa ra chính sách giá phù hợp với từng khách hàng
 • Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn về nghiệp vụ TSCF từ KH/ĐVKD để đảm bảo giao dịch của KH phù hợp với Thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của luật và đảm bảo rủi ro cho Khách hàng.
 • Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, vướng mắc phát sinh trong giao dịch từ KH/ĐVKD và từ đó làm việc với các đơn vị nội bộ VPBank để tìm phương án xử lý.
 • Với các SRM chịu trách nhiêm chuyên trách theo ngành, thực hiện tìm hiểu nhu cầu, xu hướng ngành, ban hành các báo cáo phân tích ngành và bản tin ngành định kỳ.  Phối hợp cùng ĐVKD xác định KH mục tiêu theo ngành, gia tăng KH mới, thúc đẩy bán gia tăng thị phần đối với KH hiện hữu. Phối hợp với QTRR và tín dụng để có các đóng góp xây dựng về quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro theo đặc thù ngành.
 • Đề xuất các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm phù hợp cho các đơn vị kinh doanh.

3. Xác định, đánh giá tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng nhằm đưa ra chiến lược, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phù hợp đến khách hàng để kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các qui trình, qui định và thẩm quyền.

 • Đề xuất phát triển sản phẩm mới trên thị trường, tư vấn sản phẩm và xu hướng biến động và cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng và đơn vị liên quan trong nội bộ VPBank.
 • Liên tục nắm bắt các thay đổi thông tin thị trường từ đó đưa ra các giải pháp, sản phẩm linh hoạt theo biến động thị trường.
 • Phối hợp với ĐVKD tìm thêm các cơ hội kinh doanh phát triển chuỗi mới, kết hợp với TB Product trình ban hành sản phẩm mới, chuỗi mới, và phối hợp để phê duyệt và triển khai. Với các sản phẩm và chuỗi hiện tại, phối hợp cùng ĐVKD để đảm bảo triển khai và vận hành.
 • Phối hợp với ĐVKD, TBP và QTRR, Tín dụng, nghiên cứu xây dựng các chương trình tín dụng và khẩu vị rủi ro theo ngành đảm bảo tính cạnh tranh của VPB và quản trị rủi ro phù hợp đặc thù ngành.

4. Xây dựng và duy trì network với khách hàng bên ngoài và nội bộ, xây dựng danh mục KH tiềm năng, thúc đẩy bán sản phẩm cho khách hàng tiềm năng.

 • Định kỳ tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin thị trường đến ĐVKD và khách hàng.
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh mở rộng mạng lưới khách hàng. Báo cáo định kỳ các giao dịch tiềm năng.
 • Tập trung thúc đẩy mảng KH mới của VPBank là KH FDI và các cấu trúc tài trợ thương mại mới trên cơ sở phối hợp với đầu mối SMBC, TT FDI VPBank và các định chế tài chính quốc tế (IFC, ADB).

5. QA:

 • Kiểm soát lãi, lỗ đến từng loại hình sản phẩm và phân khúc khách hàng cho đơn vị kinh doanh.
 • Thường xuyên cập nhật các yêu cầu về tuân thủ đối với các sản phẩm TSCF từ thông tin trên thị trường, đối thủ cạnh tranh và xin tư vấn QA nội bộ. Đảm bảo có cảnh báo sớm với các rủi ro tiềm tàng về hiệu quả sản phẩm, tính tuân thủ của sản phẩm để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh TSCF của VPBank. 

Job Requirement

1. Trình độ đào tạo

  • Đại học
  • Có các chứng chỉ về TSCF là một lợi thế.

  2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

  • Cần nắm vững kiến thức chuyên môn và mô hình hoạt động ngành đặc thù.  

  3. Các kỹ năng/ Skills

  • Kỹ năng xây dựng và hoạch định chiến lược
  • Kỹ năng lãnh đạo, định hướng và ảnh hưởng.
  • Kỹ năng quản lý, xây dựng, phát triển nhóm.
  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng thuyết phục, phối hợp làm việc với các khối kinh doanh với những mục tiêu và thứ tự ưu tiên khác nhau
  • Kỹ năng làm báo cáo, presentation, thuyết trình
  • Có Tiếng Anh tốt là một lợi thế 

  4. Các kinh nghiệm liên quan

  • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong ngành ở các vị trí phát triển kinh doanh và bán hàng ở các Doanh nghiệp tầm trung và doanh nghiệp lớn trong ngành
  • Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm TSCF là một lợi thế.  

  5. Các năng lực cần có/ Required Competencies

  • Ra quyết định
  • Nhanh nhạy, nhạy bén với thị trường
  • Phân tích vấn đề
  • Giải quyết vấn đề 


Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 15/09/2024

Business Analyst Expert - Hà Nội - TA139

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 17/08/2024
Expired Date: 17/08/2024

Senior DataOps

 • Location: Ha Noi
 • Number: 2
Expired Date: 17/08/2024
Expired Date: 16/08/2024
Expired Date: 16/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.