Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Lập kế hoạch để triển khai hoạt động kinh doanh cùng với các khối Kinh doanh được giao phụ trách
 • Lập danh sách khách hàng hiện tại và tiềm năng có nhu cầu về sản phẩm Thị trường Tài chính cùng với SRM/RM/ GĐTT SME
 • Lên kế hoạch tiếp cận, tư vấn, cung cấp sản phẩm phù hợp cho khách hàng
 1. Xác định, đánh giá tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, cung cấp thông tin, đưa ra giải pháp, điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ phù hợp đến khách hàng, đảm bảo tuân thủ các qui trình, qui định và thẩm quyền.
 • Thường xuyên gặp gỡ khách hàng cùng với SRM/RM/ GĐTT SME để hiểu rõ nhu cầu khách hàng
 • Cập nhật, giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng.
 • Tư vấn xu hướng biến động và cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng và đơn vị liên quan trong nội bộ VPBank
 • Tư vấn tỷ lệ ký quỹ cho đơn vị kinh doanh áp dụng cho khách hàng đối với từng loại sản phẩm, từng loại hình phù hợp với tình hình thị trường.
 • Đề xuất các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm tài chính phù hợp cho các đơn vị kinh doanh.
 1. Xây dựng và duy trì network với khách hàng bên ngoài và nội bộ
 • Định kỳ tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin đến khách hàng
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh mở rộng mạng lưới khách hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để phát triển sản phẩm TTTC mới phù hợp thị trường và nhu cầu khách hàng.
 • Thường xuyên cập nhật, trao đổi để kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi về qui trình, qui định liên quan.
 1. Thu thập và phân tích thông tin về khách hàng tiềm năng, về thị trường, tìm kiếm cơ hội và bán sản phẩm cho khách hàng tiềm năng
 • Kiểm soát lãi, lỗ đến từng loại hình sản phẩm và phân khúc khách hàng cho đơn vị kinh doanh
 • Báo cáo định kỳ các giao dịch tiềm năng.
 • Cập nhật thông tin thị trường cho từng nhóm khách hàng
 • Liên tục nắm bắt các thay đổi thông tin thị trường

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

 • Đại học

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

 • Có kiến thức về TTTC, sản phẩm của khối KHDN, hệ thống, quy trình.
 • Ít nhất 05 nghiệm ngân hàng cho sản phẩm thị trường tài chính

3. Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng quản lý, xây dựng, phát triển nhóm
 • Kỹ năng thuyết phục, phối hợp làm việc với các khối kinh doanh với những mục tiêu và thứ tự ưu tiên khác nhau

 

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp (Có tài sản đảm bảo) - Toàn Quốc - TA080

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Ninh Binh, Hai Phong, Ha Tinh, Quang Binh, Gia Lai, Dong Nai, Lam Dong, Long An, Vinh Phuc, Bac Giang, Quang Nam, Binh Duong, Binh Phuoc
 • Number: 10
Expired Date: 23/07/2024
Expired Date: 23/07/2024
Expired Date: 30/07/2024

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Toàn Quốc - TA156

 • Location: Ho Chi Minh, Hoa Binh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Long An, Ben Tre, Ca Mau, Nam Dinh, Ha Nam
 • Number: 10
Expired Date: 13/08/2024

Technology & Data Young Talents 2024

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 34
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 23/07/2024

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp - Toàn Quốc

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Ninh Binh, Hai Phong, Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Binh, Dong Nai, Lam Dong, Vinh Phuc, Quang Nam
 • Number: 20
Expired Date: 13/07/2024

Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - TA149

 • Location: Ho Chi Minh, Mekong Delta, Southern region, Northern region, Central Highlands
 • Number: 10
Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.