Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám Đốc Vùng SME - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hồ Chí Minh - TA117

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 8 Years
Salary Competitive
Industry Professional Job, Commercial Banking Division, Human Resources, Banking, Executive management, Risk Division, Consulting, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập Kế Hoạch & Lên Ngân Sách
 • Đóng góp ý kiến cho GĐ Khối SME về tiềm năng kinh doanh trong vùng để xây dựng chiến lược bán hàng & phân phối tổng thể
 • Xây dựng và thương thảo ngân sách vùng/các chỉ tiêu và KPI với GĐ Khối SME
 • Hỗ trợ xác định và đánh giá chiến lược cũng như ngân sách của Chi nhánh/Trung tâm SME trên địa bàn
 • Phân bổ nguồn lực con người trong vùng một cách tối ưu để hoàn thành chỉ tiêu và ngân sách tổng thể
 • Rà soát và kiểm soát chi phí vận hành mạng lưới trong hạn mức ngân sách
 • Phân bổ chỉ tiêu KPI từ trên xuống giữa các Chi nhánh/Trung tâm trong vùng và lấy ý kiến của GĐ SME Chi nhánh/Trung tâm SME về các chỉ tiêu
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu.
 • Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động
 • Chịu trách nhiệm về kết quả bán hàng trong vùng, bao gồm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cải thiện hiệu quả chi phí tổng thể trong việc cung cấp dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng đề xuất cấp tín dụng đối với các tờ trình qua giám đốc vùng kiểm soát và chất lượng danh mục cho vay (NPL)
 • Chịu trách nhiệm cải thiện các chỉ số tình hình hoạt động trong vùng bao gồm thúc đẩy dư nợ và huy động, số lượng KH mới, số lượng sản phẩm/KH và cải thiện mức độ hài lòng của KH.
 • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ và bán hàng của mạng lưới CN/TT SME trên địa bàn
 • Mở rộng và điều chỉnh mạng lưới CN trên địa bàn theo kế hoạch mạng lưới tổng thể
 • Giám sát các hoạt động bán hàng sản phẩm và dịch vụ cho KH SME trên địa bàn
 • Phối hợp với GĐ Khối SME, SME Hội sở và các đơn vị hỗ trợ khác của VP Bank nhằm bảo đảm thành công chung của vùng.
 • Đảm bảo tính đồng bộ trong cung cấp dịch vụ tổng hợp trong vùng
 • Hỗ trợ Chi nhánh/Trung tâm SME trong việc tạo đầu mối KH và quản lý PR
 • Huấn luyện và đảm bảo đội ngũ bán hàng SME sử dụng hiệu quả CRM, bộ Sale Kits, quản lý kỉ luật bán hàng nhằm tăng cường hiệu quả và năng suất bán hàng
 • Quản lý con người
 • Chịu trách nhiệm thu giữ nhân tài và cải thiện mức độ hài lòng của nhân viên
 • Theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu/KPI của toàn bộ Chi nhánh/Trung tâm SME trong vùng
 • Cung cấp cho GĐ Khối SME bảng đánh giá hoạt động của vùng với chi tiết các vấn đề cụ thể
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của GĐ CN/TTSME và giám sát quy trình đánh giá các cán bộ lãnh đạo SME chi nhánh khác trên địa bàn
 • Lãnh đạo và đảm bảo sự phát triển phù hợp đối với toàn bộ nhân viên SME trong vùng
 • Trực tiếp huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn nhân viên báo cáo trực tiếp
 • Theo dõi sự phát triển chuyên môn của nhân viên
 • Phối hợp với cán bộ quản lý giữ chân và phát triển nhân tài ở các cấp độ khác nhau trong vùng
 •  Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định và hướng dẫn của VP Bank

Job Requirement

1.Trình độ và kinh nghiệm

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám Đốc Chi Nhánh có SME
 • Kinh nghiệm thực tế về các hoạt động ngân hàng phân khúc SME từ phát triển kinh doanh đến bán hàng và Marketing
 • Có bằng MBA hoặc tương đương trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc tài chính

2. Kỹ năng

 • Am hiểu về hoạt động dịch vụ ngân hàng SME
 • Có tư duy kinh doanh
 • Có khả năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc
 • Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt.
 • Liên hệ các Đơn vị chức năng, Đơn vị kinh doanh của VPBank
 • Quản lý doanh nghiệp thuộc phân khúc SME và Upper- SME
 • Các tổ chức, trung tâm được cấp phép hoạt động

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.