Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kế toán tổng hợp - Hanoi - TA114

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 15/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán & Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…
 • Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
 • Theo dõi và quản lý công nợ
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
 • Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…
 • Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
 • Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái
 • Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
 • Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
 • Lưu trữ, quản lý các chứng từ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp

Job Requirement

Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Các Kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử, Fintech và các công ty công nghệ.

Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

 • Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng Quản lý công việc / Kỹ năng phối hợp hiệu quả

Các năng lực khác/ others

 • Khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của quy mô kinh doanh, thị trường
 • Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban và tương tác với các bộ phận trong ngân hàng
Job tags: general accountant

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.