Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Xây dựng các tài liệu đặc tả ứng dụng thông qua sự trao đổi với BA/SA, bộ phận nghiệp vụ và các bên liên quan khác
 • Thực hiện việc phát triển ứng dụng và yêu cầu thay đổi theo quy trình, quy định phát triển ứng dụng CNTT của VPBank, thực hiện unit test trong quá trình phát triển và xây dựng tài liệu release note
 • Thiết kế hệ thống và mô hình dữ liệu, phân tích cấu trúc dữ liệu hiện hữ và xác định các hạng mục cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Dựa trên các thông tin cung cấp bởi BA/SA, cung cấp các ước lượng nỗ lực cho việc phát triển các yêu cầu, đảm bảo ước lượng nỗ lực chính xác với khả năng và năng lực
 • Xây dựng các gói cái đặt và hiện triển khai trên các môi trường khác nhau (test, pilot, production) và xây dựng check list các bước thực hiện triển khai. Tham ra vào quá trình triển khai ứng dụng
 • Xây dựng tài liệu đặt tả kỹ thuật chi tiết, xây dựng tài liệu vận hành và thực hiện bàn giao các tài liệu trên cho đơn vị vận hành
 • Nâng cấp, thay thế, sửa chữa và phát triển mới các yêu cầu nghiệp vụ
 • Cung cấp kiến thức, và tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển của nghiệp vụ nhưng vẫn đảm bảo việc vận hành và phát triển của hệ thống
 • Đào tạo nội bộ, hướng dẫn cho các thành viên khác trong nhóm về khả năng của công nghệ / hệ thống mới và tính tính khả thi cho việc triển khai
 • Nghiên cứu tìm kiếm nguyên nhân lỗi, sự cố và các vấn đề của ứng dụng, hỗ trợ người sử dụng trong vai trò chuyên gia kỹ thuật
 • Thực hiện các công việc vai trò khác được giao bởi lãnh đạo trực tiếp, quản lý và giám đốc

Job Requirement

Trình độ đào tạo  Educational Qualifications

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Chuyên môn liên quan

Kiến thức/ Chuyên môn cần có Relevant Knowledge/ Expertise

 • Có từ 5 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng và nền tảng.
 • Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống, hiểu về các design pattern như MVC, WPF, OOP…
 • Kiến thức và kinh nghiệm trong ngôn ngữ lập trình Java framework: Srping Boot, Java Script, JSP/Serverlet (Optionals), Các chuyên sâu về hệ thống Web API
 • Kiến thức về hệ thống CSDL: MS SQL, Oracle, Postgresql, NoSQL
 • Quen thuộc với hệ thống quản lý source code: Git, Gitflow, CI/CD
 • Có kinh nghiệm làm việc với các open source: Redis, Elasticsearch, RabbitMQ là một lợi thế.
 • Có kiến thức về các hệ thống BPM/ECM hoặc kiến thức về chuẩn BPMN, DMN … được định nghĩa bởi OMG (Object Management Group).
 • Có kiến thức vận hành triển khai hệ thống.

Các kỹ năng/ Skills cần có

 • Customer / Business Focus /Tập trung cho khách hàng và công việc kinh doanh:
  • Kỹ năng phân tích, đọc hiểu tài liệu, tạo tài liệu
  • Kỹ năng xử lý vấn đề cung cấp các giải pháp tạm thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Kỹ năng trình bày và báo cáo
  • Kiên trì, bền bỉ trong quá trình làm việc
  • Tổng hợp, phân tích yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng, ưu tiên
  • Tư duy logic, khái quát hóa vấn đề và các yêu cầu và luồng dữ liệu
 • Technical Abilities (required)
  • Hiểu biết tốt và có kinh nghiệm về triển khai dựa án theo phương pháp Agile\
  • Kỹ năng phân tích vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân và phân tích lỗi
  • Kỹ năng phân tích về kỹ thuật lập trình, các sự cố liên quan đến lập trình và cơ sở dữ liệu 
 • Leadership Skills / Kỹ năng Lãnh đạo:
  • Có kỹ năng tạo ảnh hưởng và kết nối các nhóm, các đơn vị không chỉ trong phạm vi nội bộ đơn vị.
  • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý các bên liên quan ở mức độ tốt.
  • Tính chủ động và thái độ tiếp nhận công việc qua tinh thần “can-do”!

Các kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Trên 4 năm kinh nghiệm phân tích yêu cầu phát triển cho các doanh nghiệp CNTT cho các doanh nghiệp lớn (Banking, Finance, Telco)
 • Phân tích yêu cầu và tham ra triển khai hệ thống CNTT có số lượng giao dịch, người sử dụng lớn
 • Hiểu biết các mô hình Client side/Server side, Microservice, Cloud Native

Các năng lực liên quan khác

 • Năng lực hoạch định và quản lý chiến lược / tầm nhìn, đặc biệt là tầm nhìn / chiến lược số hóa (Công nghệ số là yêu cầu bắt buộc).
 • Năng lực xây dựng tài liệu và khái quát hóa vấn đề
 • Năng lực thực hiện và chuyển giao.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/10/2023
Expired Date: 20/10/2023

Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Nam Dinh, Da Nang, Binh Duong
 • Number: 10
Expired Date: 21/10/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 30/09/2023
Expired Date: 30/09/2023

Data Architect – Hanoi – TA083

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 10/10/2023
Expired Date: 23/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.