Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description


Phân tích các yêu cầu của đơn vị liên quan đến phần mềm CNTT và đề xuất giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của đơn vị bằng cách sử dụng các tính năng hiện có hoặc tạo ra các chức năng mới của các ứng dụng CNTT, cung cấp giải pháp phân phối và hỗ trợ sau phân phối bằng việc thiết kế, phát triển, thử nghiệm và tối ưu hoá các ứng dụng CNTT.

Hướng dẫn đồng nghiệp trong đơn vị và ngoài đơn vị về cách thức sử dụng phương pháp Agile để thực thi công việc.

chuyển giao công nghệ và hỗ trợ áp dụng

Dựa trên các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh đã được xác nhận, chuẩn bị tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS), phát triển thiết kế chi tiết và thực thi việc phát triển giải pháp CNTT và kiểm tra từng phần; bảo trì và hỗ trợ Ứng dụng CNTT sau khi hình thành

Phát triển con người

Hương dẫn training các thành viên trong team về công nghệ mới, đưa cải tiến nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống. review source code

Định kỳ báo cáo và cập nhật tình hình các công việc được giao tới Chuyên gia phát triển ứng dụng

Đề xuất sáng kiến

Chủ động Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới. Đóng góp ý tưởng, giải pháp không chỉ về mặt công nghệ còn khuyến khích về mặt sản phẩm.


Job Requirement

 • Hiểu biết về các công nghệ backend và API RESTful.

 • 3.    Các Kinh nghiệm Liên quan/ RelevantExperience

   

  • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng Backend.
  • Kiến thức về các hệ thống CRM và cách chúng hoạt động để quản lý mối quan hệ khách hàng.
  • Kinh nghiệm triển khai và tùy chỉnh các giải pháp CRM.
  • Hiểu biết về tích hợp CRM với các hệ thống khác.
  • Hiểu biết về các dịch vụ đám mây như EC2, S3, Lambda (AWS) hoặc tương đương trên các nền tảng khác.
  • Có hiểu biết về các công cụ và quy trình DevOps, bao gồm Docker, Kubernetes, Jenkins, Git.
  • Có kiến thức về tự động hóa triển khai (CI/CD) và quản lý cấu hình.
  • Sử dụng thành thạo các IDE phát triển.
  • Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code (SVN, Git..) , quản lý công việc (Jira..)
  • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành tốt, giao tiếp tốt là một lợi thế.

  Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khácnhau như agile, water-fall, Kanban…

   


  Hướng dẫn ứng tuyển

  Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
  Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
  Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

  Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

  Similar Jobs

  Expired Date: 30/08/2024

  Cloud Security Expert - HN/HCM - TA144

  • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Number: 1
  Expired Date: 31/08/2024
  Expired Date: 02/07/2024

  Senior Data Scientist - Hà Nội - TA139

  • Location: Ha Noi
  • Number: 5
  Expired Date: 03/07/2024

  Senior Payment Analyst - Hà Nội - TA139

  • Location: Ha Noi
  • Number: 1
  Expired Date: 30/06/2024
  Expired Date: 20/06/2024
  Expired Date: 20/06/2024
  Expired Date: 10/07/2024

  IT Security Governance Officer _HCM/HN_TA144

  • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Number: 1
  Expired Date: 30/07/2024

   

  Thanks for joining our Talent Network,

  By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

  Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.