Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Chịu trách nhiệm đảm bảo việc thành công trong hoạt động, công việc cụ thể và chiến lược của Dự án ECM/BPM – trên phương diện đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm trong quá trình phát triển và trên môi trường cung cấp dịch vụ, với các chức năng, trách nhiệm mà Ngân hàng giao phó/kỳ vọng.
 • Hướng dẫn đơn vi kinh doanh về cách thức sử dụng phần mềm
 • Hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong toàn bộ quá trình sử dụng phần mềm
 • Đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và tính trải nghiệm của người dùng trên hệ thống ECM/BPM - trên khía cạnh công nghệ
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên và giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề khi thực thi công việc
 • Tham ra vào quá trình xây dựng BRD/SRS tìm hiểu về yêu cầu, tư vấn yêu cầu và thực hiện xây dựng các kịch bản kiểm thử cần thiết cho việc phát triển yêu cầu. Thực hiện test và xây dựng dữ liệu test theo kế hoạch đã đề ra
 • Xây dựng quy trình quản lý chất lượng cho team, giám sát và quản lý việc tuân thủ quy trình/quy đinh, báo cáo cho lãnh đạo khi có các vấn đề xảy ra liên quan đến vi phạm
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng phát triển và vận hành hệ thống ECM/BPM. Đảm bảo các sản phẩm đầu ra, các phiên bản phát hành được quản lý chất lượng và áp dụng quy trình quản lý chất lượng
 • Giám sát về chất lượng hệ thống ECM/BPM trên môi trường live, giám sát các sự cố xảy ra, lưu vết, thống kê về sự cố và báo cáo cho lãnh đạo hàng tuần, tháng, quý về chất lượng hệ thống ECM/BPM trên môi trường live
 • Kiểm tra và giám sát lượng log bug của team đảm bảo việc log bug tuân thủ theo quy định về log bug. Xây dựng quy định về quản lý bug và ban hành, truyền thông
 • Tham ra vào quá trình go-live của dự án và chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng triển khai trước khi bàn giao cho khách hàng nghiệm thu
 • Trực tiếp tham vào quá trình xây dựng test case và thực hiện kiểm thử chất lượng ứng dụng và đảm bảo kết quả kiểm thử cung cấp

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

     Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

     Kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban…

 • Kiến thức Kiểm thử phần mềm
 • Kiến thức xây dựng và phát triển sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm số.
 • Kiến thức phân tích nghiệp vụ.
 1. Các Kỹ Năng Chính/ Key Skills
 • Customer / Business Focus /Tập trung cho khách hàng và công việc kinh doanh:
  • Kỹ năng phân tích, đọc hiểu tài liệu, tạo tài liệu
  • Hiểu biết tốt về nhu cầu của cả khách hàng và hoạt động kinh doanh.
  • Kỹ năng chyển đổi từ xu thế và nhu cầu của khách hàng vào các chiến lược số
  • Kỹ năng nắm bắt và dự đoán nhu cầu người dùng cũng như xu thế số hóa.
 • Technical Abilities (required)
  • Kỹ năng Kiểm thử phần mềm
  • Hiểu biết tốt và có kinh nghiệm về triển khai dựa án theo phương pháp Agile
 • Leadership Skills / Kỹ năng Lãnh đạo:
  • Có kỹ năng tạo ảnh hưởng và kết nối các nhóm, các đơn vị không chỉ trong phạm vi nội bộ đơn vị.
  • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý các bên liên quan ở mức độ tốt.
  • Tính chủ động và thái độ tiếp nhận công việc qua tinh thần “can-do”!

3. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan, các bên thụ hưởng..
 • Quản lý con người, nhân sự.
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý ngân sách

 

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Chuyên viên chính Vận hành POS

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 12/08/2024

Java Deveoper (Spring boot) - HN - TA144

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 30/08/2024

Data Governance Officer - Hà Nội - TA139

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 09/08/2024
Expired Date: 09/08/2024

Tester Data - Hà Nội - TA105

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 10/08/2024
Expired Date: 03/08/2024
Expired Date: 31/07/2024

Senior Java Developer - Hanoi/HoChiMinh - TA137

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 30/08/2024
Expired Date: 30/08/2024

CG Thiết kế hệ thống CNTT (SA) - HN/HCM - TA137

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 30/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.