Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thực tập sinh Phân tích kinh doanh - HN - TA003

Work Location Ha Noi
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

Tham gia thực hiện các báo cáo định kỳ của phòng (Báo cáo phân tích KHDN/Báo cáo phân tích Thu hồi nợ).

Hỗ trợ các yêu cầu về báo cáo, dữ liệu đột xuất.

Tham gia chuyển đổi hệ thống báo cáo sử dụng Bi Cognos

Thực hiện các công việc tối ưu công việc, năng suất lao động chung của phòng

Vị trí thực tập không có lương. Được giao việc thực tế và đào tạo trong quá trình làm việc. Đặc biệt đào tạo về kỹ năng xử lý và thực hiện báo cáo, kỹ năng tư duy, phân tích, kỹ năng sử dụng SQL. Ưu tiên cơ hội tuyển dụng cho các vị trí chính thức của đơn vị sau thời gian thực tập.

Job Requirement

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành ngân hàng/hệ thống thông tin kinh tế/toán tài chính/kinh tế lượng…

Có khả năng thực tập, làm việc fulltime

Có tư duy logic tốt, thích làm việc với số liệu. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các công cụ SQL, Stata, BI…

Có mong muốn học hỏi và phát triển từ công việc thực tế. Có tinh thần chủ động, cầu tiến.

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.