Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng Tập Trung Miền Bắc - Hà Nội

Work Location Ha Noi
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Non-experience, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Entry Level / Internship, Banking
Deadline to Apply 15/02/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

Thực Tập Sinh - Phòng Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng SME / Trung Tâm Thẩm Định Và Phê Duyệt Tín Dụng Tập Trung Miền Bắc / Khối Vận Hành

Thực hiện các công việc hỗ trợ tín dụng liên quan đến nhập liệu hồ sơ trình của các ĐVKD lên hệ thống một cách nhanh chóng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ , đảm bảo SLA cam kết và tuân thủ theo quy định của VPBank.

Thực hiện nhập liệu hồ sơ (1 hoặc 1 số công đoạn) lên các hệ thống theo quy định của Ngân hàng

-           Thực hiện nhập liệu hồ sơ lên các hệ thống theo quy định của Ngân hàng.

-           Thực hiện nhập liệu hồ sơ lên các hệ thống CLOS/ ECM theo đúng quy trình/hướng dẫn nhập liệu từng thời kỳ.

-           Đối với luồng với các hồ sơ luồng A, thực hiện thu thập và kiểm tra danh mục hồ sơ theo đúng quy định sản phẩm, nếu thiếu yêu cầu ĐVKD bổ sung

-           Tiếp nhận phản hồi thông tin của Cán bộ thẩm định tín dụng trên hệ thống luân chuyển chứng từ (Theo hướng dẫn/hệ thống luân chuyển chứng từ từng thời kỳ) chuyển đến ĐVKD. Chuyển phản hồi từ ĐVKD đến Cán bộ thẩm định.

-           Tổng hợp báo cáo check chéo, tìm mẫu check chéo hàng ngày.

-           Làm báo cáo hồ sơ nhận và nhập trong ngày

Job Requirement

 

Yêu cầu chung:

  • Sinh viên Đại Học chính quy năm 2 trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành tương tự
  • Có tinh thần học hỏi và nhiệt huyết trong công việc
  • Khả năng tư duy hệ thống, giao tiếp và làm việc nhóm

Ưu tiên: 
- Sinh viên nhận các giải thưởng/sáng kiến được ghi nhận bởi các trường Đại học
- Sinh viên ưu tú được các trường Đại học ghi nhận
- Tham gia năng nổ các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa

Quyền lợi:

  • Được ưu tiên xét duyệt tuyển dụng các vị trí căn cứ trên đánh giá năng lực khi kết thúc quá trình TTS tại VPBank
  • Được hưởng thù lao, cơ chế khen thưởng cho TTS sau mỗi kỳ đánh giá
  • Được tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên sâu bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

CÁC VÒNG TUYỂN CHỌN:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ
- Vòng 2: Kiểm tra năng lực thông qua bài Test
- Vòng 3: Phỏng vấn 
- Vòng 4: Gia nhập VPBank

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Ứng tuyển qua Link: https://lnkd.in/gDfJ64Qz
Thời hạn ứng tuyển: 23:59 ngày 15.02.2023

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.