Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Tối Ưu Hóa Hoạt Động Vận Hành - Hà Nội

Work Location Ha Noi
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Non-experience, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Entry Level / Internship, Banking
Deadline to Apply 15/02/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

Thực Tập Sinh - Phòng Quản Lí Và Xây Dựng Quy Trình / Trung Tâm Tối Ưu Hóa Hoạt Động Vận Hành / Khối Vận Hành

-           Hiểu cơ bản chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý và Xây dựng Quy trình trong hệ thống VPBank

-           Hỗ trợ một số hạng mục công việc trong khả năng.

-           Quan sát và đưa ra nhận xét, ý kiến cải tiến, đề xuất mới (nếu có) đối với các công việc được trải nghiệm.

-           Hiểu chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý và Xây dựng Quy trình

-           Tùy theo thống nhất hạng mục thực tế với sinh viên thực tập để xác định các kết quả đạt được tương ứng.

Ví dụ:

Theo dõi yêu cầu kiểm soát văn bản

Cập nhật tiến độ thực hiện

Lập báo cáo SLAs

Tham gia dự án quy hoạch văn bản: Phân loại văn bản theo khung văn bản mới (một số tiêu chí cơ bản)

-           Nhận diện được vấn đề trên cơ sở quan sát, bối cảnh cụ thể và đề xuất dựa trên các cơ sở, lý do được phân tích logic

Job Requirement

Yêu cầu chung:

  • Sinh viên Đại Học chính quy năm 2 trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành tương tự
  • Có tinh thần học hỏi và nhiệt huyết trong công việc
  • Khả năng tư duy hệ thống, giao tiếp và làm việc nhóm

Ưu tiên: 
- Sinh viên nhận các giải thưởng/sáng kiến được ghi nhận bởi các trường Đại học
- Sinh viên ưu tú được các trường Đại học ghi nhận
- Tham gia năng nổ các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa

Quyền lợi:

  • Được ưu tiên xét duyệt tuyển dụng các vị trí căn cứ trên đánh giá năng lực khi kết thúc quá trình TTS tại VPBank
  • Được hưởng thù lao, cơ chế khen thưởng cho TTS sau mỗi kỳ đánh giá
  • Được tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên sâu bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

CÁC VÒNG TUYỂN CHỌN:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ
- Vòng 2: Kiểm tra năng lực thông qua bài Test
- Vòng 3: Phỏng vấn 
- Vòng 4: Gia nhập VPBank

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Ứng tuyển qua Link: https://lnkd.in/gDfJ64Qz
Thời hạn ứng tuyển: 23:59 ngày 15.02.2023

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.