Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


 1. Chỉ đạo, hướng dẫn CBNV trong Bộ phận thu thập các thông tin và hồ sơ cần thiết về khoản vay và khách hàng, cùng CBNV phân tích và thống nhất phương án thu hồi nợ phù hợp trong từng thời kỳ.
 2. Tổ chức, phân công, chỉ đạo và giám sát CBNV trong Bộ phận triển khai các biện pháp tác nghiệp dựa trên loại hình, tính chất nợ, theo đúng phương án thu hồi nợ đã được phê duyệt (nếu có), quy trình thu hồi nợ và các quy trình, quy định hiện hành có liên quan.
 3. Trực tiếp tham gia tác nghiệp cùng CBNV trong trường hợp cần thiết để nắm được tình hình hồ sơ và có định hướng, chỉ đạo phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong: liên hệ, gặp gỡ khách hàng và/hoặc người liên quan
 4. Lập kế hoạch công việc cho Bộ phận, đồng thời theo dõi các báo cáo về tình trạng khoản nợ và kết quả công việc (bao gồm nhưng không giới hạn trong: báo cáo tác nghiệp, dự thu, báo cáo thu hồi nợ, báo cáo vận hành...) để có định hướng, chỉ đạo phù hợp.
 5. Tham gia hoặc đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, cải tiến các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu... nội bộ liên quan đến công tác thu hồi nợ.
 6. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia vào công tác quản lý nhân sự trong Bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn trong:- Phỏng vấn tuyển dụng- Đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp CBNV- Đánh giá HQLV của CBNV- Kiểm soát thời giờ làm việc và ý thức tuân thủ- Đề xuất đãi ngộ (khen thưởng, điều chỉnh bậc, lương...) hoặc phê bình, kỷ luật phù hợp- Tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ
 7. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


Job Requirement


1. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan Relevant Knowledge/ Expertise • Luật • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

2. Các Kỹ năng/ Skills • Đàm phán, thỏa thuận • Kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quan hệ • Quản lý cấp trung • Ra quyết định độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm tốt. • Kỹ năng đào tạo, tạo động lực, hướng dẫn, dẫn dắt các thành viên trong Nhóm đạt mục tiêu chung. • Linh hoạt để đạt hiệu quả công việc

3. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng, xử lý/ thu hồi nợ. • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành ngân hàng như: Quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, tín dụng, telesale...

4. Các yêu cầu khác/ Others • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của Ngân hàng • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, .... và các phần mềm: T24, Omidoc, Los , Way4, ... • Tác phong chuyên nghiệp....

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 16/08/2024
Expired Date: 31/08/2024
Expired Date: 30/09/2024
Expired Date: 31/07/2024

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Sớm SME - Hải Phòng - TA107

 • Location: Ha Noi, Hai Phong
 • Number: 3
Expired Date: 31/07/2024

Integrated Risk - PMO Senior/Lead - TA107

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.