Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Phòng Văn Hóa Doanh Nghiệp- Trung Tâm Marcom - TA118

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 7 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Arts / Creative Design, Human Resources, Banking, Executive management, Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Event
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phụ trách toàn bộ các sự kiện và hoạt động truyền thông nội bộ:

 •  Xây dựng kế hoạch và giám sát, thúc đẩy việc triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ.
 •  Đề xuất và tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện dành cho CBNV.
 • Quản lý các kênh truyền thông nội bộ;
 • Quản lý hoạt động hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động truyền thông nội bộ

2. Phụ trách toàn bộ hoạt động CSR của ngân hàng:

 • Xây dựng quy trình, quy định, luồng vận hành… của công tác CSR toàn hàng.
 • Lập chiến lược, kế hoạch CSR.
 • Quản lý và tổ chức ngân sách và các sự kiện, chiến dịch CSR

3. Phụ trách toàn bộ hoạt động đoàn thể:

 •  Điều phối các hoạt động Đảng- Đoàn tại ngân hàng
 • Duy trì quan hệ với các tổ chức Đảng – đoàn các cấp

4. Là đầu mối tiếp nhận thông tin và tham mưu cho Ban Lãnh đạo ngân hàng lập chiến lược và kế hoạch cho các hoạt động xây dựng văn hóa Doanh nghiệp:

 • Thực hiện các đánh giá, khảo sát về VHDN
 • Lập chiến lược và kế hoạch các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Tổ chức triển khai các hoạt động duy trì và phát triển VHDN.

5. Cố vấn và giám sát các dự án về phát triển văn hoá doanh nghiệp; Quyết định các nguồn lực tham gia dự án

6. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhân viên.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn

        Educational Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí, truyền thông, đối ngoại.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

       Relevant Knowledge/ Expertise

 • Kỹ năng truyền thông

3. Các Kỹ Năng/ Skills

 • 'Kỹ năng Tiếng Anh, Tin học văn phòng đạt chuẩn MOS theo quy định VPBank
 • 'Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt
 • 'Khả năng hướng dẫn, đào tạo, truyền đạt ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng tốt.
 • 'Kỹ năng thuyết trình xuất sắc
 • 'Kỹ năng quản lý nhân sự tốt

4. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience

 • Kinh nghiệm trên 7 năm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, marketing, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp. Ưu tiên: Kinh nghiệm truyền thông Tài chính, Ngân hàng. Nhân sự cao cấp từ các Communication/PR agency

5. Các năng lực cần có/ Required Competencies

 • Tổ chức, quản lý/ quản trị, triển khai kế hoạch
 • Tạo lập các mối quan hệ cấp cao
 • Kiểm soát/giám sát/đôn đốc việc thực hiện
 • Đào tạo/huấn luyện và kèm cặp

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.