Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

KHỐI VẬN HÀNH - Chương trình tuyển dụng tháng 4

Khối Vận Hành là một trong những khối lớn và quan trọng của VPBank. Với những nhiệm vụ chính như: Cung cấp các nghiệp vụ vận hành phục vụ các phân khúc khách hàng; Cung cấp nghiệp vụ vận hành nhằm phát triển giao dịch; Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng, các dịch vụ nội bộ; Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng...

Trên con đường hướng đến tầm nhìn 2022 – 2026 của VPBank là “Trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia và cộng đồng, hoạt động vận hành là một trong những nội dung vô cùng quan trọng.

Trong tháng 4, 5 này, Khối Vận Hành thực hiện chương trình tuyển dụng “siêu lớn” trong năm 2023 với 5 Trung tâm đang mở tuyển sau đây: 

Trung tâm hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung MB

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-ho-tro-tin-dung-ha-noi-ta119.35a9b778.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khach-hang-sme-ha-noi-ta119.35a9b79a.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khcn-ha-noi-ta119.35a9b7a3.html

Trung tâm hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung MN

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-ho-tro-tin-dung-hcm-ta085.35a9b77e.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khach-hang-sme-hcm-ta085.35a9b79d.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-xu-ly-tin-dung-khcn-hcm-ta085.35a9b7b3.html

Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-thanh-toan-ha-noi-ta125.35a9b7e4.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-thanh-toan-doi-soat-the-ha-noi-ta125.35a9b7fd.html

Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung MB

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-the-chap-ha-noi-ta125.35a9b80f.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-sme-ha-noi-ta125.35a9b811.html

Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung MN

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-the-chap-hcm-ta085.35a9b812.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tham-dinh-va-phe-duyet-tin-dung-ca-nhan-tin-chap-hcm-ta085.35a9b826.html

Trung tâm nghiệp vụ ngân hàng bán buôn

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tai-tro-thuong-mai-ha-noi-ta133.35a9b803.html

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-nghiep-vu-thi-truong-tai-chinh-ha-noi-ta133.35a9b809.html

Kết nối với VPBank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.