Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

 

TẤT TẦN TẬT VỀ NHIỆM VỤ CÁC KHỐI TẠI VPBANK GENEXT 2023-2025

Để có cái nhìn rõ nét hơn về nhiệm vụ các Khối trong chương trình VPBank GENEXT 2023 các bạn hãy cùng tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ chính của các Khối và lựa chọn ra 03 Khối mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với năng lực và ngành học của bạn nhé!

Hãy thử sức mình với Chương trình VPG bằng cách đăng ký tại: https://forms.office.com/r/Y6ugSPFKqu

Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Địa điểm: Hà Nội

CMB - Commercial Banking

Khối Khách hàng doanh nghiệp có nhiệm vụ phát triển nguồn Khách hàng doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, theo đúng phân khúc Khách hàng của Khối Khách hàng doanh nghiệp VPBank, thông qua việc trực tiếp cung cấp và tư vấn các gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng chất lượng, phù hợp với mỗi Khách hàng.

Khối Khách Hàng Cá Nhân

Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

- Xây dựng chiến lược kinh doanh 

- Tổ chức triển khai, quản lý hoạt động kinh doanh bán kẻ theo định hướng và chiến lược của Ngân hàng đối với phân khúc khách hàng cá nhân.

Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ

Địa điểm: Hà Nội

Vị trí Phòng Chống rửa tiền và Môi trường xã hội thuộc Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (L&C - Legal & Compliance)

Phòng Chống rửa tiền và Môi trường xã hội có nhiệm vụ:

- Xây dựng các chính sách, quy trình về Phòng chống rửa tiền;

- Xây dựng/vận hành, duy trì các công cụ hỗ trợ về Phòng chống rửa tiền;

- Tư vấn, hỗ trợ các Đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện các biện pháp Phòng chống rửa tiền;

- Xử lý các báo cáo về Phòng chống rửa tiền;

- Đào tạo về Phòng chống rửa tiền.

Khối Quản Trị Rủi Ro

Phòng Quản Trị Rủi Ro KHDN lớn - Địa điểm: Hà Nội

Phòng Quản trị Rủi ro Khách hàng doanh nghiệp lớn có nhiệm vụ: Dựa trên dữ liệu trên các hệ thống của ngân hàng, thực hiện xây dựng các kịch bản nhằm kiểm soát các tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu của ngân hàng cho từng thời kỳ

Vị trí được tuyển dụng có nhiệm vụ: Kiểm soát, đảm bảo các chỉ số nợ của bank tuân thủ các quy định của NHNN và tại VPBank

Trung tâm QTRR Tích hợp - Địa điểm: Hà Nội

Quản lý quan hệ nhà đầu tư đối với các nội dung liên quan đến quản trị rủi ro, đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các thông tin rủi ro được công bố cho NĐT.

Xây dựng và quản lý các chính sách và chiến lược QTRR đối với từng loại rủi ro trọng yếu. Xây dựng và giám sát Khẩu vị rủi ro, cũng như các hạn mức top-down, bottom-up, và các hạn mức khác theo quy định nội bộ.

Vị trí được tuyển dụng có nhiệm vụ: Tham gia xây dựng và quản lý các chính sách, chiến lược QLRR, hạn mức rủi ro đối với từng rủi ro trọng yếu; định kỳ đánh giá chính sách QLRR, đề xuất sửa đổi (nếu có) với Giám đốc Trung tâm.

Phòng Quản lý danh mục - Trung tâm QTRR Tín dụng KHCN - Địa điểm: Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý danh mục - Trung tâm Quản trị rủi ro Tín dụng Khách hàng cá nhân có nhiệm vụ: Thiết lập data warehouse cho Trung tâm QLRR tín dụng KHCN, xây dựng và duy trì hệ thống báo cáo MIS để theo dõi chất lượng danh mục KHCN và thực hiện phân tích rủi ro để đề xuất các hành động khắc phục và kiểm soát rủi ro theo khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Vị trí được tuyển dụng có nhiệm vụ: Thiết lập các “ngưỡng cảnh báo rủi ro" (risk triggers), thực hiện phân tích dữ liệu và theo dõi danh mục KHCN để xác định yếu tố rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp/cải tiến phù hợp, theo đó thực hiện những thay đổi chính sách cần thiết để đảm bảo rủi ro được kiểm soát dựa trên khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Phòng Quản lý chính sách tín dụng - Trung tâm QTRR Tín dụng KHCN - Địa điểm: Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý chính sách tín dụng - Trung tâm Quản trị rủi ro Tín dụng Khách hàng cá nhân có nhiệm vụ: Phát triển và triển khai phương pháp luận chặt chẽ về quản lý rủi ro tín dụng KHCN, trong đó bao gồm tất cả các quy trình khởi tạo tín dụng và quản lý danh mục từ cấp chính sách cao nhất cho đến hướng dẫn vận hành, từ đó hỗ trợ thực hiện và hoàn thiện các mục tiêu về quản trị rủi ro và kinh doanh.

Vị trí được tuyển dụng có nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai và quản lý tất cả các quy trình/hướng dẫn liên quan đến thẩm định tín dụng đối với cả sản phẩm thê chấp và sản phẩm tín chấp; là đầu mối liên hệ trong việc thực hiện trích xuất dữ liệu, truy vấn nhóm nợ cũng như các đề xuất cần xin phê duyệt của cấp trên.

Phòng Quản lý chiến lược rủi ro - Trung tâm QTRR Tín dụng KHCN - Địa điểm: Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý chiến lược rủi ro - Trung tâm Quản trị rủi ro Tín dụng Khách hàng cá nhân có nhiệm vụ: Kiểm soát chất lượng các thay đổi của hệ sinh thái cũng như hành trình khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, từ đó áp dụng Kaizen để gia tăng hiệu quả và sự ổn định của hệ thống theo thời gian, nhằm giúp VPBank tạo ra những giá trị đột phá trong việc giảm chi phí vận hành, gia tăng lợi nhuận danh mục sản phẩm, giảm thời gian xử lý, tăng năng suất hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh cũng như nâng cao trải nghiệm của khách hàng với VPBank.

Vị trí được tuyển dụng có nhiệm vụ:

- Truyền thông và triển khai các thay đổi hệ thống, xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử.

- Xây dựng báo cáo để đánh giá chất lượng các luồng phê duyệt/số hóa.

Trung Tâm Xử Lý Nợ Pháp Lý

Địa điểm: Hà Nội

- Xây dựng, hoạch định các chính sách, chiến lược vận hành cho hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ (tố tụng) tại Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý.

- Quản lý, giám sát việc thực thi, đo lường hiệu suất vận hành (của các quy trình, chính sách, chiến lược), từ đó tìm kiếm cơ hội cải tiến, tối ưu quy trình vận hành hiện tại nhằm mục tiêu ngắn hạn là giúp chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa các quy trình, công cụ đo lường vận hành phục vụ hoạt động xử lý/ thu hồi nợ hiện hữu và dài hạn giúp gia tăng hiệu quả trong công tác thu hồi nợ, xử lý nợ tố tụng.

Khối Tài Chính

 

Địa điểm: Hà Nội

Mảng Tài chính quản trị có nhiệm vụ:

- Tài chính quản trị:

+ Xây dựng, cung cấp và phân tích các thông tin tài chính để phục vụ quá trình ra các quyết định kinh doanh/ quản lý;

+ Quản lý công tác xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, các dự báo trong việc thực hiện kế hoạch theo đơn vị và toàn hàng VPBank.

+ Xây dựng kế hoạch tài chính chiến lược.

- Quản trị vốn tự có:

+ Xây dựng chính sách, quy định về quản trị vốn.

+ Xây dựng kế hoạch vốn và phương án phân bổ vốn tự có nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn tự có toàn hàng.

Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Địa điểm: Hà Nội

Thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng thông qua các công việc như hoạch định chiến lược & chính sách nguồn nhân lực; tuyển dụng; đào tạo;  quản lý hiệu quả làm việc; chế độ lương thưởng & đãi ngộ; quan hệ lao động; quản trị & phát triển nhân tài; phát triển tổ chức; gắn kết nhân viên, củng cố văn hóa doanh nghiệp…

Khối Vận Hành

Trung tâm Hỗ trợ và xử lý TD tập trung Miền Nam (OPS - Operations) - Địa điểm: Hồ Chí Minh

- Tham gia các dự án số hóa, tự động hóa, đặc biệt liên quan đến mảng hỗ trợ và xử lý tín dụng

- Phân tích các dữ liệu, số liệu trên hệ thống từ đó phát hiện kịp thời các lỗi/sai sót vận hành và đưa ra giải pháp khắc phục

- Nhận diện các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến trải nghiệm KH, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý/cải tiến nhằm gia tăng trải nghiệm KH

- Quản trị chất lượng dịch vụ cung cấp của các đơn vị thuộc CPCCA MN.

- Báo cáo trực tiếp GĐTT và thực hiện các công việc khác được phân công theo từng thời kỳ.

Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt TD tập trung MB (OPS - Operations) - Địa điểm: Hà Nội

Hỗ trợ team SME thực hiện đẩy mạnh số hóa/tự động hóa các quy trình/sản phẩm SME.

Đòi hỏi sự am hiểu về công nghệ: tin học, trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng phần mềm/APP…phục vụ cho mục tiêu đẩy mạnh phê duyệt tự động mảng tín dụng phân khúc SME.

Phòng Kiểm soát rủi ro vận hành các Đơn vị nghiệp vụ - Địa điểm: Hà Nội

Kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận hành, xử lý các sản phẩm, nghiệp vụ của Ngân hàng thông qua các công việc như hoạch định chiến lược & mô hình kiểm soát, xây dựng và phát triển các công cụ và phương pháp kiểm soát phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kiểm tra cụ thể: kiểm tra chốt kiểm soát, kiểm tra giao dịch, kiểm tra dữ liệu hệ thống….

Bộ phận Kiểm soát rủi ro Hệ thống & Số hóa - Địa điểm: Hà Nội

Kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận hành, xử lý các sản phẩm, nghiệp vụ của Ngân hàng thông qua các công việc như hoạch định chiến lược & mô hình kiểm soát, xây dựng và phát triển các công cụ và phương pháp kiểm soát phù hợp

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kiểm tra cụ thể: kiểm tra chốt kiểm soát, kiểm tra giao dịch, kiểm tra dữ liệu hệ thống….

Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn - Địa điểm: Hà Nội

Thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng thông qua các công việc xử lý nghiệp vụ chuyên môn Tài trợ thương mại.

Xử lý tín dụng doanh nghiệp.

Tham gia các chương trình/dự án thay đổi, số hóa, tự động hóa, công tác hoạt động hiệu quả, phân tích báo cáo hoạt động…

Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt TD tập trung MN - Địa điểm: Hồ Chí Minh

- Thẩm định phê duyệt hồ sơ Tín Dụng phân khúc RB

- Là đầu mối phân tích phát triển chuyển đổi ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tự động hóa vào nghiệp vụ thẩm định phê duyệt tín dụng

- Phối hợp với các Đơn vị liên quan (IT/Bộ phận phát triển ứng dụng cải tiến..) thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tự động hóa cho nghiệp vụ thẩm định phê duyệt

- Đầu mối giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển ứng dụng.

Trung tâm Hỗ trợ và xử lý TD tập trung MB - Địa điểm: Hà Nội

- Thực hiện các công việc về xử lý và hỗ trợ tín dụng sau phê duyệt, đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ các điều kiện phê duyệt, các quy định liên quan của VPBank và quy định pháp luật

- Tham gia đề xuất và triển khai các sáng kiến tối ưu hóa vận hành

Phòng Thanh toán đối soát thẻ - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch - Địa điểm: Hà Nội

- Vận hành mảng nghiệp vụ thanh toán đối soát thẻ, kho quỹ, tài khoản, thanh toán trong nước/quốc tế.

- Tham gia và đóng góp ý kiến các dự án, quy trình sản phẩm theo phân công.

- Đề xuất và triển khai các sáng kiến tối ưu hiệu quả vận hành: số hóa, tự động hóa, cải tiến quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phòng Nghiệp vụ Kho Quỹ - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch - Địa điểm: Hà Nội

- Vận hành mảng nghiệp vụ thanh toán đối soát thẻ, kho quỹ, tài khoản, thanh toán trong nước/quốc tế

- Tham gia và đóng góp ý kiến các dự án, quy trình sản phẩm theo phân công

- Đề xuất và triển khai các sáng kiến tối ưu hiệu quả vận hành: số hóa, tự động hóa, cải tiến quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trung tâm Tối ưu hóa hoạt động vận hành - Địa điểm: Hà Nội

- Phân tích dữ liệu để xác định xu hướng và đưa ra các khuyến nghị, dự đoán để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai các dự án phân tích/ chia sẻ dữ liệu/ thực hành phân tích.

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai các mô hình quản trị vận hành (unit cost model, productivity model,...)

Tin Tức

[Ở NHÀ MÙA DỊCH] GỢI Ý 9 HOẠT ĐỘNG VUI - KHỎE - CÓ ÍCH

Ở nhà mua dịch: #TuyểndụngVPBank gợi ý 9 hoạt động vui - khoẻ - có ích! Các bạn ứng viên đã thực hiện được bao nhiêu hoạt động rồi! Bật mí và chia sẻ với chúng tôi để ở nhà mùa dịch vẫn khoẻ và đẹp nhé! ^^

Xem chi tiết

LÀM THẾ NÀO ĐỂ WORK FROM HOME HIỆU QUẢ???

Với tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, thì work from home là một sự lựa chọn sáng suốt cho bản thân và xã hội được nhiều doanh nghiệp lựa chọn!

Xem chi tiết

HẾT NGHỈ LỄ RỒI, QUAY TRỞ LẠI CÔNG VIỆC THÔI

Tập trung làm việc sau kỳ nghỉ dài là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt chúng ta vừa trải qua những ngày dài giãn cách xã hội và 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Xem chi tiết

HÔ BIẾN CĂN NHÀ TRỌ CŨ KỸ, ẨM MỐC SAU KỲ "NGHỈ TẾT" DÀI NHƯ THẾ KỶ

Từ 23/4, cả nước cơ bản đã dừng thực hiện cách ly xã hội, tuy nhiên, mọi người vẫn cần phải thực hiện nghiêm túc về các biện pháp phòng/chống dịch Covid - 19 theo chỉ thị 19 của Thủ Tướng chính phủ nhé!

Xem chi tiết

VPBANK TUYỂN DỤNG NÓNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VI MÔ

Chào mừng bạn đến với Nơi làm việc HẠNH PHÚC nhất Việt Nam và Nơi làm việc TỐT NHẤT Châu Á do HR Asian bình chọn!

Xem chi tiết

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.