Thông tin tuyển dụng

Bạn có thể tìm kiếm thông tin các vị trí VPBank đang tuyển dụng tại đây.

 

Nếu Bạn là Ứng viên bên ngoài, vui lòng đăng ký tài khoản và ứng tuyển bằng cách đăng nhập Trang cá nhân Quản lý hồ sơ và Ứng tuyển trực tuyến.

 

Nếu Bạn là ứng viên nội bộ đang quan tâm tới cơ hội công việc mới tại VPBank, vui lòng tải Mẫu thông tin ứng viên nội bộ tại đây và gửi đến địa chỉ email tuyendung@vpbank.com.vn.

 

Hướng dẫn sử dụng - English Tiếng Việt

 

STT Đợt tuyển dụng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
Khối Vận Hành tuyển dụng 03/2017
Toàn quốc 30/04/2017
2
Khối Khách hàng Cá Nhân tuyển dụng 03/2017
Toàn quốc 30/04/2017
3
Khối Khách hàng doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tuyển dụng- 03/2017
Toàn quốc 30/04/2017
4
VPBank AMC tuyển dụng 03/2017
Hà Nội
TPHCM
31/03/2017
5
Trung tâm Phân tích Kinh doanh BIC
Hà Nội 30/04/2017
6 Khối Quản Trị Rủi Ro VPBank phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp
Hà Nội
TPHCM
Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Hải Phòng
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Trị
Vĩnh Phúc
31/03/2017
7 Khối Tín Dụng tuyển dụng tháng 02/2017
Hà Nội
TPHCM
16/03/2017
8 Kiểm toán nội bộ tuyển dụng 02/2017
Hà Nội
TPHCM
31/03/2017
9 Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ Hà Nội 31/03/2017
10 Khối Tài Chính tuyển dụng 02/2017
Hà Nội
TPHCM
31/03/2017