Mẫu thông tin ứng viên

Thông tin tuyển dụng

Các tuyển dụng đang hoạt động

Kết quả tuyển dụng

STT Tiêu đề Địa điểm
1 Kết quả tuyển dụng Khối KHCN-Đợt tuyển dụng tháng 10/2015 Hà Nội
2 VPBank thông báo kết quả thi tuyển ngày 19/03/2013 và Danh sách ứng viên được mời phỏng vấn vị trí CV CLDV, CV QLHQBH, đợt tuyển dụng tháng 3/2013 Hà Nội
3 VPBank thông báo lịch thi, địa điểm thi và danh sách ứng viên được mời tham dự thi viết vị trí NV Quan hệ khách hàng, NV Quản lý tín dụng, Giao dịch viên, NV Quản lý sảnh chi nhánh Thái Bình Thái Bình
4 VPBank thông báo kết quả vòng PV sơ tuyển ngày 12/10/2012, lịch thi, địa điểm thi và danh sách ứng viên được mời tham dự thi viết vị trí NV Quan hệ khách hàng, đợt tuyển dụng lần 3, tháng 10/2012 - Khu vực Hà Nội Hà Nội
5 VPBank thông báo lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và danh sách ứng viên được mời phỏng vấn vòng 2 vị trí Nhân viên Bán hàng trực tiếp (DSA), đợt tuyển dụng tháng 10/2012 Hà Nội
6 VPBank thông báo lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và danh sách ứng viên được mời phỏng vấn cho vị trí CV/NV của Trung Tâm SME tại Hà Nội Hà Nội
7 VPBank thông báo lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và danh sách ứng viên được mời phỏng vấn vòng 2 vị trí Nhân viên Bán hàng trực tiếp (DSA), đợt tuyển dụng tháng 10/2012 Hà Nội
8 VPBank thông báo Kết quả sơ tuyển, lịch thi, địa điểm thi & danh sách ứng viên được mời tham dự thi viết vị trí Nhân viên Quan hệ khách hàng, đợt tuyển dụng tháng 08/2012 tại khu vực Hà Nội Hà Nội
9 VPBank thông báo lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và danh sách ứng viên được mời phỏng vấn sơ tuyển vị trí NV Quan hệ khách hàng, NV Quản lý tín dụng, Giao dịch viên, chi nhánh Vĩnh Phúc đợt tuyển dụng tháng 08/2012 Vĩnh Phúc
10 VPBank thông báo lịch phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và danh sách ứng viên được mời phỏng vấn vòng 2 vị trí NV Bán hàng trực tiếp, đợt tuyển dụng lần 2, tháng 08/2012 Hà Nội