Thông tin tuyển dụng

Bạn có thể tìm kiếm thông tin các vị trí VPBank đang tuyển dụng tại đây.

 

Nếu Bạn là Ứng viên bên ngoài, vui lòng đăng ký tài khoản và ứng tuyển bằng cách đăng nhập Trang cá nhân Quản lý hồ sơ và Ứng tuyển trực tuyến.

 

Nếu Bạn là ứng viên nội bộ đang quan tâm tới cơ hội công việc mới tại VPBank, vui lòng tải Mẫu thông tin ứng viên nội bộ tại đây và gửi đến địa chỉ email tuyendung@vpbank.com.vn.

 

Hướng dẫn sử dụng - English Tiếng Việt