Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHCN (CO)

Mã vị trí: 
CO
Mã số: 
CO
Cấp bậc: 
Chuyên viên
Loai hình công việc: 
Toàn thời gian
Bộ phận: 
Phòng Thẩm định Tín dụng
Địa điểm làm việc: 

Hà Nội

Ngày hết hạn: 
30/03/2013 (Cả ngày)
Mô tả công việc: 

Thẩm định hồ sơ tín dụng Khách hàng cá nhân:
▪Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ thẩm định trong quy trình thẩm định tín dụng tập trung CPC
▪Trong trường hợp hồ sơ chi nhánh cung cấp không đầy đủ, rõ ràng có dấu hiệu nghi ngờ thì yêu cầu cán bộ thực địa đi kiểm tra thực tế:
▪Kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng.
▪Đảm bảo về mặt thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của việc thẩm định khoản cấp tín dụng.
▪Lập tờ trình thẩm định trong đó nêu rõ ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác trình các cấp có thẩm quyền trong CPC/khối tín dụng phê duyệt.
▪Xử dụng thành thạo các thao tác trong hệ thống lưu trữ luân chuyển hồ sơ, chấm điểm khách hàng (Alfresco, RRT).
▪Định kỳ tối thiểu 02 tháng/lần tự kiểm tra các khoản tín dụng do mình đề xuất và làm báo cáo gửi lãnh đạo Phòng.
▪Thực hiện những nhiệm vụ và công việc khác khi được phân công

▪Làm các báo cáo tín dụng theo phân công của lãnh đạo phòng thẩm định tín dụng

Yêu cầu công việc: 

Trình độ chuyên môn:
▪Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng
▪Thành thạo tin học văn phòng.
▪Kinh nghiệm: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực tế trong trong ngân hàng
▪Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Kỹ năng:
▪Khả năng năm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
▪Khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch kinh doanh tốt.
▪Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
▪Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
▪Khả năng nhận thức, đánh giá nhạy bén tình hình thị trưởng trong nước – quốc tế và các kiến thức xã hội có liên quan đến nội dung công việc.