CV/NV Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng

Cấp bậc: 
Chuyên viên/Nhân viên
Loai hình công việc: 
Toàn thời gian
Bộ phận: 
Trung tâm xử lý tín dụng, Hội sở
Địa điểm làm việc: 

Hà Nội

Ngày hết hạn: 
31/12/2011 (Cả ngày)
Mô tả công việc: 

Các hoạt động phân tích tín dụng

▪ Nắm rõ phương pháp đánh giá rủi ro sử dụng mô hình QCA và các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng khác (mô hình chấm điểm, mô hình về mức độ rủi ro)
▪ Thực hiện các thông lệ tối ưu nhất trong ngành về phân tích rủi ro tín dụng
▪ Thúc đẩy nhóm phân tích tín dụng xác định các yếu tố rủi ro tiềm năng và trọng số để đưa vào mô hình QCA
▪ Thực hiện các quy trình một cách hiệu quả nhằm phối hợp và chuyển giao toàn bộ phân tích giữa các nhóm

Các hoạt động hàng ngày

▪ Tiến hành phân tích tín dụng (cả định tính và định lượng)
▪ Chủ động phối hợp với CA và Cán bộ hỗ trợ tín dụng để đẩy nhanh thời gian xử lý hồ sơ
▪ Xây dựng các mô hình đối phó để phân tích “nhân-quả” (giả định)
▪ Theo dõi dữ liệu khoản vay để xác định khả năng dự đoán của các yếu tố rủi ro và trọng số cũng như hỗ trợ điều chỉnh mô hình QCA
▪ Là đầu mối liên lạc chính giữa Giám đốc Quản lý Rủi ro và các cán bộ tín dụng khác của VPBank về các vấn đề liên quan tới phân tích rủi ro tín dụng

Cấp quản lý và báo cáo

▪ Báo cáo lên Trưởng nhóm Cán bộ Tín dụng và Trưởng phòng CPC về tổng thể rủi ro tín dụng, chất lượng khoản vay, tỷ lệ nợ xấu (NPL) và mô hình QCA
▪ Chuyển các vấn đề liên quan tới tín dụng lên hội đồng tín dụng
Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh

- Có trên 2 năm kinh nghiệm về phân tích rủi ro tín dụng tại các ngân hàng hoặc công ty đầu tư.

- Có kinh nghiệm về tín dụng và thị trường

- Có kỹ năng lãnh đạo và thúc đẩy các sáng kiến, hướng tới kết quả, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
 
- Kỹ năng giao tiếp tốt
 
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
 
- Có tư duy chú trọng tới chi tiết cao với thái độ làm việc mẫn cán và tỉ mỉ và có kỹ năng làm việc nhóm tốt
 
- Kỹ năng sử dụng Excel và Access cao cấp,  kiến thức về hệ thống ngân hàng là một ưu thế