Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định - Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng FDI & FI - Hà Nội - TA118

Nơi Làm Việc Hà Nội (Quận Đống Đa)
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 7 - 20 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Chuyên môn Nghiệp vụ, Dịch vụ khách hàng, Kế toán / Kiểm toán, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Tư vấn, Xuất nhập khẩu
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/03/2023
Chia sẻ Facebook Linkedin Google Plus Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 1. Thẩm định thực tế/thực địa:
 • Tham gia thẩm định trực tiếp khách hàng/ thực địa cơ sở sản xuất kinh doanh cùng ĐVKD.
 • Đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng.
 • Phỏng vấn chuyên sâu khách hàng để khai thác thông tin liên quan trong quá trình thẩm định.
 • Đưa ra quan điểm đánh giá tình hình thẩm định thực tế có phù hợp với hồ sơ cung cấp hay không.
 • Phát hiện những điểm trọng yếu đối với HĐKD/ phương án KD/ phương án cấp tín dụng/ TSBĐ của KH.
 1. Thẩm định Khách hàng FDI:
 • Phản hồi thông tin cho ĐVKD trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng.
 • Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các qui trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định:  (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của ĐVKD trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của cấp phê duyệt đối với khoản cấp tín dụng; (vi) các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ.
 • Đánh giá rủi ro và sự ảnh hưởng đến khoản cấp tín dụng.
 • Tư vấn các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
 • Tham chiếu các điều kiện HĐTD đã từng phê duyệt cho những khách hàng tương tự.
 • Tham chiếu các văn bản quy định có liên quan của Pháp luật và VPBank để đưa ra đề xuất phù hợp.
 1. Thẩm định (i) tổng quan Tập đoàn và/hoặc (ii) công ty mẹ trên cùng và/hoặc (iii) công ty mẹ trực tiếp của KH FDI:
 • Phản hồi ĐVKD về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng.
 • Thẩm định các thông tin tổng quan về mô hình hoạt động, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, cơ cấu sở hữu và các khía cạnh cần thiết khác liên quan đến tổng thể Tập đoàn và/hoặc công ty mẹ trên cùng của KH FDI.
 • Thẩm định các thông tin tổng quan về mô hình hoạt động, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, cơ cấu sở hữu và các khía cạnh cần thiết khác liên quan đến các công ty liên quan trong Tập đoàn (hoạt động tại Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam) của KH FDI; và các giao dịch giữa KH FDI và các công ty liên quan đó. 
 • Đánh giá rủi ro và sự ảnh hưởng của Tập đoàn và/hoặc công ty mẹ đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng để làm cơ sở đề xuất các biện phảm giảm thiểu rủi ro cho việc cấp tín dụng của VPBank.
 1. Thẩm định đối với Bên phát hành các Văn bản Hỗ trợ Bảo đảm (“VBHTBĐ”):
 • Phản hồi ĐVKD về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng.
 • Thẩm định đối với Bên phát hành cácVBHTBĐ: (i) Thẩm định mối quan hệ của Bên phát hành VBHTBĐ với khách hàng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, khả năng hỗ trợ bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của KH FDI liên quan đến khoản tín dụng do VPBank cấp; (iii) các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ và từng trường hợp cụ thể.
 • Đánh giá rủi ro và sự ảnh hưởng của Bên phát hành VBHTBĐ đến các khoản cấp tín dụng cho khách hàng.
 • Tư vấn các biện pháp/ điều kiện quản lý đối với Bên phát hành VBHTBĐ nhằm giảm thiểu rủi ro cho VPBank.
 • Hoàn thành Báo cáo tái thẩm định:
 • Đưa ra báo cáo Tái thẩm định độc lập/khách quan:

 • Đánh giá độc lập về khoản tín dụng;
 • Nhận định rủi ro và đánh giá rủi ro tín dụng;
 • Đưa ra ý kiến tư vấn và điều kiện tín dụng trước và sau khi hạn mức được kích hoạt phù hợp với nhu cầu khách hàng, khẩu vị rủi ro của ngân hàng và các đặc thù khác của KH FDI/FI.
 • Trao đổi, tập hợp các ý kiến phản hồi của đơn vị kinh doanh về các ý kiến đánh giá của tái thẩm định nhằm hoàn thiện báo cáo tái thẩm định.
 • Hỗ trợ Chuyên gia soạn thảo và chốt Nghị quyết và biên bản họp HĐTD để thư ký trình ký:
 • Soạn thảo Nghị quyết và biên bản họp HĐTD phù hợp với nội dung phê duyệt của HĐTD tại cuộc họp để gửi cho thư ký.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải đáp/ tháo gỡ thắc mắc khi triển khai khoản cấp tín dụng đã được phê duyệt
 • Trao đổi với các Chuyên gia/Trưởng phòng để phối hợp với các bộ phận liên quan để giải đáp/tháo gỡ thắc mắc trong quá trình triển khai khoản cấp tín dụng đã được phê duyệt.
 • Trực tiếp gửi email để giải đáp/tháo gỡ những thắc mắc trong quá trình ứng dụng cần thiết cho các bộ phận có liên quan (trong trường hợp phòng không có chức danh Chuyên gia).
 • Các công việc khác:
 • Thực hiện các báo cáo phân tích/tổng hợp chuyên biệt phục vụ hoạt động tín dụng cho phân khúc KH FDI, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích ngành và/hoặc thị trường.
 • Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản/sản phẩm/quy trình nghiệp vụ.
 • Đóng góp ý kiến xây dựng những văn bản liên quan đến công việc Tái thẩm định.
 • Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình/sản phẩm cùng Chuyên gia/Trưởng phòng.
 • Lưu trữ và hệ thống hóa hồ sơ dưới dạng giấy (paper-based) hoặc điện tử (electronic forms);
 • Theo yêu cầu của Trưởng phòng, thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng và hoạt động của Phòng TTĐ KH FDI & FI.
 • Đào tạo:
 • Truyền thông trong phạm vi Phòng TTĐ FDI & FI những văn bản mới liên quan đến công việc TTĐ để đưa vào ứng dụng thực tế.
 • Đào tạo nội bộ về các kỹ năng nhằm hỗ trợ trong công việc như: Phân tích tài chính/ Dòng tiền/ Dự án cho các thành viên trong phòng.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Trình độ Học vấn - Educational Qualifications
 • Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán hoặc các chuyên ngành phù hợp khác.
 1. Các Kinh nghiệm Liên quan/ Relevant Experience
 • Tối thiểu 09 năm làm việc trong lĩnh vực/ ngành liên quan đến tài chính/ ngân hàng/ kiểm toán tại các doanh nghiệp lớn/ các công ty kiểm toán/ các tổ chức tín dụng.
 • Tối thiếu 06 năm làm việc tại vị trí Chuyên viên Tín dụng/ Quản lý khách hàng/Thẩm định tín dụng/Tái thẩm định/Phê duyệt KHDN lớn và dự án tại các TCTD (trong đó tối thiểu 02 năm làm việc với phân khúc KH FDI).
 1. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan - Relevant Knowledge/ Expertise
 • Chuyên ngành kinh tế, Tài chính ngân hàng, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
 • Có kiến thức tốt về các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, am hiểu sâu về các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thanh toán trong nước và quốc tế;  
 • Có kiến thức tốt về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính, kế toán, ngoại thương;
 • Am hiểu hệ thống kế toán quốc tế, hệ thống luật thương mại quốc tế là một lợi thế.
 1. Trình độ ngoại ngữ/ English Skills
 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng:
 • Tiếng Anh giao tiếp,
 • Tiếng Anh thương mại và thư tín; và
 • Tiếng Anh tài chính/tín dụng/ngân hàng.  
 1. Các Kỹ Năng/ Skills
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá BCTC và hoạt động doanh nghiệp trên mọi khía cạnh;
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, bao gồm thông tin ngành
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt cả giao tiếp trực tiếp và giao tiếp văn bản
 • Kỹ năng sử dụng mô hình để dự tính/dự báo.
 1. Các năng lực khác/ Other Competencies
 • Giải quyết vấn đề độc lập, chủ động
 • Biết lắng nghe, phân tích các quan điểm đánh giá và nêu các quan điểm phù hợp, hài hòa.
 • Khả năng tự đào tạo và cập nhật kiến thức kịp thời theo xu thế phát triển của nền kinh tế

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng VPBank

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với VPBank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.