Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Phòng Cấu trúc nợ Hội sở - Hà Nội - TA118

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Banking, Risk Division, Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích công việc: 

 • Thực hiện xây dựng phương án xử lý nợ có vấn đề từ đơn vị đề xuất;
 • Thực hiện tham gia xây dựng/góp ý các văn bản liên quan đến XLN;
 • Thực hiện các công việc báo cáo...các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng;
 • Tham gia đào tạo/hướng dẫn theo chủ đề;

Trách nhiệm chính 

 • Tiếp nhận, xử lý, tư vấn GPTC đối với các hồ sơ/trường hợp cụ thể từ đơn vị đề xuất;
 • Thực hiện tham gia xây dựng/góp ý văn bản XLN;
 • Thực hiện tham gia đào tạo/hướng dẫn;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công;

Công việc hàng ngày: 

 •   Thực hiện xử lý hồ sơ cấu trúc nợ theo phân công;
 •   Thực hiện báo cáo định kỳ, phát sinh theo phân công;
 •   Tham gia các chương trình Credit riew đối với các khoản vay thuộc danh mục CTN theo phân công;
 •   Tư vấn giải pháp tài chính/ Cấu trúc nợ đối với từng khoản vay cụ thể;
 •   Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc TT, Giám đốc Khối.. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học;
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng ;
 • Hiểu biết trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tín dụng KHDN;

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề; 
 • Kỹ năng tổng hợp hiệu quả các phân tích rủi ro;
 • Khả năng làm việc theo nhóm .

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.