Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Về phòng chống rửa tiền

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bộ, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định  của pháp luật và thực tế
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá một số khía cạnh nhất định theo sự phân công của Giám đốc Khối, trưởng phòng trong kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền hàng năm của VPBank. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu cảu trưởng phòng, giám đốc
 • Nhận và xử lý yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ mang tính chất phức tạp cao của các Đơn vị và phối hợp với các đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ
 • Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rủa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài tợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank.
 • Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy đình của Pháp luật và nội bộ VPBank
 • Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trang hệ thống chính sách vận hàn của VPBank về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt  để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế

2. Về FATCA

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA
 • Tư ván các biện pháp tuân thủ FATCA cho đơn vị trên hệ thống
 • Xây dựng chương trình trực tiếp thực hiện việc đào tạo và truyền thông hoạt động tuân thủ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
 • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
 • Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng
 • Tổng hợp và phân tích thông tin
 • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
 • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

QUYỀN LỢI:

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 14/10/2023

System Analyst/Business Analyst - HCM/HN

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 31/12/2023

Devops Engineer - HN - TA144

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 31/12/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 31/10/2023
Expired Date: 03/11/2023
Expired Date: 04/11/2023
Expired Date: 14/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.