Welcome To Talentnetwork

Join VPBank Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Phòng Thúc Đẩy Bán - Phân Khúc Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA104

Work Location Ha Noi, Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 6 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Banking, Executive management, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 02/11/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng chiến lược và hành động bán hàng cho TT AF nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và dẫn đầu thị trường/Building sales strategy and actions for Affluent Banking to deliver business objectives and gain market leadership.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng năng lực cho RM và cấp quản lý bán hàng để cung cấp các giải pháp dành riêng cho khách hàng AF/Responsible for capability building of relationship teams and managers to deliver bespoke solutions to affluent clients
 • Hợp tác với kênh bán trong việc đồng quản lý Trung tâm KD AF - giám sát bán hàng, quản lý hiệu suất của RM và hỗ trợ kịp thời để cải thiện năng suất/Partnering with channel in co-managing Affluent centers - monitoring sales, performance management of RMs and carrying out in-time support for productivity improvement
 • Làm việc với các vùng và các bộ phận HO trong việc lập kế hoạch nguồn lực và tuyển dụng các RM / GĐ AF/Working with regions and HO functions in resource planning and hiring of affluent RMs/AF Managers
 • Làm việc với các phòng ban sản phẩm trong việc lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch bán hàng và contest cho các thị trường mục tiêu/Working with products in conceptualizing and executing sales campaigns and contest for target markets
 • Phát triển các công cụ và phương pháp bán hàng, phát triển mối quan hệ với KH hiệu quả để nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện năng suất/Developing sales tools and methods, enabling relationship to use it effectively for enhanced client experience and improved productivity
 • Xác định cơ hội bán chéo, thâm nhập sản phẩm và đào sâu các cơ hội, triển khai các chương trình tăng trưởng khách hàng, AUM và thu nhập cho AF/Identifying cross sell, product penetration and deepening opportunities and execute programs to grow clients, AUM and income of affluent banking
 • Xác định và phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh AF/Identifying and developing strategic and tactical partnerships to drive growth of AF business.
 • Xác định xu hướng kinh doanh để cải tiến chiến lược bán hàng nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường/Identify business trends to innovate sales strategies to increase market competitiveness.
 • Làm việc với các bên liên quan trong việc phát triển KPI AF và đạt kết quả kinh doanh/Working with stakeholders in developing Affluent KPIs and delivery of business results

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn/Educational Qualifications

 • Bằng đại học từ tổ chức hàng đầu/Undergraduate degree from top-tier institution
 • Bằng thạc sĩ sẽ là một lợi thế/Master’s degree qualification will be an added advantage

2. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

 • Kinh nghiệm quản lý trên 3 năm/3+ years of managerial experience
 • Kinh nghiệm ngân hàng 6-7 năm trong lĩnh vực Bán hàng cho Phân khúc AF/6-7 Years’ Experience in banking, in the areas of Affluent Sales

3. Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan/Relevant Knowledge/ Expertise

 • Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý bán hàng và kinh doanh phân khúc AF và / hoặc Ngân hàng tư nhân/Extensive experience in Relationship Management and Affluent and/or Private Banking business
 • Kiến thức và hiểu biết sâu rộng về Bán hàng PK AF/Deep knowledge and understanding of Affluent Sales
 • Kiến thức vững chắc về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, hiểu biết tốt về cách các sự kiện kinh tế tác động đến thị trường toàn cầu/Strong knowledge of financial products and services, with a good understanding of how economic events impact global markets.

4. Các Kỹ Năng/ Skills

 • Kỹ năng Quản lý Mối quan hệ / Con người, Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả/Relationship/People Management Skills, Leadership skills, Effective Communication skills

5. Các năng lực khác/ others

 • Năng động, tháo vát và có định hướng đạt thành công cao và khả năng làm việc đa nhiệm và chạy nhiều chỉ tiêu cùng lúc  Dynamic, resourceful and highly achievement-oriented and ability for multi-tasking and dealing with multiple priorities
 • Khả năng lãnh đạo nhóm và tương tác với các quản lý ngân hàng cấp cao Ability to lead teams and interact with top levels of bank management

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

People also viewed

VPBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.