Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Vì sao bạn nên gia nhập VPBank Talent Network?

Gia nhập VPBank Talent Network sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với mối quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập VPBank Talent Network ngay hôm nay!

Join Our Talent Network (*) Thông tin bắt buộc

Kiểm tra sự tồn tại của email

Vui lòng kiểm tra kỹ email của bạn để nhận được cơ hội nghề nghiệp và tin tức mới nhất từ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Thông tin không bắt buộc

Từ Đến
Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx và không quá 2MB

Chọn từ: Dropbox

Bằng việc ký tên vào Văn bản xác nhận này, Tôi với vai trò là chủ thể dữ liệu xác nhận rằng:

1. Tôi đã được VPBank thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi tại VPBank bao gồm các nội dung sau:

a) Loại dữ liệu cá nhân được VPBank xử lý bao gồm:

Dữ liệu cá nhân cơ bản:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

- Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

- Giới tính;

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

- Quốc tịch;

- Hình ảnh của cá nhân;

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

- Tình trạng hôn nhân;

- Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân (Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng); dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

- Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

- Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

- Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

- Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

- Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

- Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

- Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

- Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

- Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

- Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết. .

b) Mục đích VPBank xử lý dữ liệu cá nhân: VPBank và các Bên xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho VPBank xử lý dữ liệu có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi về một hoặc nhiều mục đích dưới đây. Xử lý dữ liệu cá nhân được hiểu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan:

- Để phục vụ cho nhu cầu ứng tuyển, tuyển dụng (thực tập sinh/người lao động) của VPBank;

- Để phục vụ cho việc ký và thực hiện hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động giữa Tôi và VPBank (trong trường hợp được VPBank tuyển dụng);

- Để phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động của VPBank;

- Để phục vụ cho việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm khác với người lao động của VPBank;

- Để phục vụ cho việc tham gia các hoạt động công đoàn của người lao động tại VPBank;

- Để phục vụ cho việc xử lý kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật về lao động, tranh chấp về lao động;

- Để thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;

- Để thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ;

- Để nhập liệu, để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu cá nhân mà VPBank thu thập được;

- Để phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của VPBank hoặc các đơn vị thành viên của VPBank;

- Để thực hiện tuân thủ với các thỏa thuận, hợp đồng giữa VPBank và các bên khác;

- Để tạo dữ liệu, báo cáo và thông kê, phản hồi cho người lao động hoặc các bên thứ ba khác có liên quan của VPBank hoặc trên cơ sở yêu cầu của Ngân hàng nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Để thực hiện các giao dịch như chuyển giao, định đoạt, sáp nhập hoặc mua bán đối với hoạt động của VPBank;

- Để phát hiện, ngăn chặn và điều tra tội phạm, tấn công hoặc các vi phạm bao gồm gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;

- Để thực hiện trách nhiệm với cộng đồng;

- Để thực hiện các nghĩa vụ theo theo quy định của pháp luật, các điều ước, cam kết quốc tế mà VPBank phải tuân thủ và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Để bảo đảm mục đích kinh doanh hợp pháp của VPBank hoặc để thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của VPBank và các thành viên của VPBank và trong những trường hợp mà VPBank cho là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin với bất kỳ thành viên nào thuộc VPBank, các nhà cung cấp dịch vụ cho VPBank;

- Để phục vụ cho mục đích quản lý lao động và các hoạt động nghiệp vụ nhân sự khác.

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân & các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý quy định tại Điểm b, Mục 1 Văn bản xác nhận này: Tôi đồng ý rằng VPBank là bên được xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi và tùy từng hoạt động xử lý dữ liệu, bên được xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý quy định tại Điểm b, Mục I Văn bản xác nhận này có thể bao gồm:

- Các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;

- Các tổ chức/các đối tác/các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động quản trị nhân sự và phát triển tổ chức của VPBank;

- Bất kỳ thành viên nào thuộc VPBank; Các công ty con, công ty liên kết, công ty thuộc cùng tập đoàn, hệ sinh thái thuộc VPBank;

- Bất kỳ tòa án, trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền nào, dù là Chính phủ hay không thuộc Chính phủ nhưng có thẩm quyền/được yêu cầu việc thực thi trách nhiệm từ VPBank;

- Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà VPBank được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định của bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và VPBank;

- Các bên liên quan khác mà VPBank thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

d) Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: Nhằm thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân như thỏa thuận tại Điểm b, Khoản 1 Văn bản xác nhận này, VPBank có thể sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu cá nhân của Tôi tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi, bao gồm:

- Chuyển dữ liệu cá nhân của Tôi cho tổ chức, doanh nghiệp, bộ phận quản lý ở nước ngoài để xử lý phù hợp với mục đích đã được Tôi đồng ý tại Văn bản xác nhận này;

- Xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích đã được Tôi đồng ý tại Văn bản xác nhận này.

e) Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân: Thông tin của Tôi có thể được thu thập thông qua các dữ liệu do Tôi cung cấp hoặc do VPBank tự thu thập hoặc VPBank có được từ các nguồn cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi).

VPBank áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở bảo đảm áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật phù hợp trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm kiểm soát, phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại, hậu quả phát sinh từ hoạt động xử lý dữ liệu.

Tùy thuộc vào mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, VPBank và các bên xử lý dữ liệu cá nhân mà VPBank sử dụng có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động, không tự động, các phương thức khác bảo đảm được yêu cầu về bảo vệ dữ liệu.

f) Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: Quá trình xử lý dữ liệu có thể có những hậu quả và thiệt hại không mong muốn phát sinh từ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu. VPBank xác nhận sẽ coi việc thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu phù hợp là một trong các trách nhiệm quan trọng nhất.

g) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, dữ liệu cá nhân có thể được VPBank xử lý sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý phù hợp với mục đích thực hiện.

2. Quyền và nghĩa vụ của Tôi trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

2.1. Quyền:

a) Quyền được biết và Quyền đồng ý: Được VPBank cung cấp và thông tin đầy đủ các văn bản, thông điệp về bảo vệ dữ liệu theo Văn bản xác nhận này để Tôi thể hiện sự đồng ý một cách rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc cho phép VPBank xử lý dữ liệu của Tôi.

b) Quyền truy cập, cung cấp và chỉnh sửa dữ liệu: Trừ trường hợp luật có quy định khác, Tôi có quyền:

- Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu VPBank chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;

- Yêu cầu VPBank cung cấp xác nhận về dữ liệu cá nhân cho chính mình và đồng ý để VPBank đại diện và ủy quyền thay mặt Tôi cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nêu tại Điểm c) Mục 1 Văn bản xác nhận này;

- Để bảo đảm an toàn, việc cung cấp, truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Tôi có thể được yêu cầu thực hiện theo hình thức, quy trình và thủ tục phù hợp. Tôi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu về thủ tục, trình tự theo thông báo của VPBank để được hỗ trợ.

- VPBank có quyền từ chối quyền truy cập trong một số trường hợp nhất định, ví dụ khi VPBank nhận định có sự vi phạm, dấu hiệu vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

c) Quyền rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu và phản đối xử lý dữ liệu:

- Tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả hoạt động xử lý dữ liệu đã thỏa thuận với VPBank; có thể yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cũng như phản đối việc xử lý dữ liệu;

- Các yêu cầu của Tôi sẽ phải thực hiện theo mẫu văn bản đề nghị và tuân theo quy trình, thủ tục do VPBank quy định;

- Các yêu cầu của Tôi tại quyền này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trước đó của VPBank.

d) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại: Tôi có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp VPBank vi phạm pháp luật áp dụng hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

e) Quyền tự bảo vệ: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ:

a) Tôi cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo mật dữ liệu theo quy định của pháp luật.

b) Tôi cần bảo đảm rằng tại mọi thời điểm, thông tin, dữ liệu do Tôi cung cấp cho VPBank là đúng, chính xác và đầy đủ. Tôi cần cập nhật kịp thời tất cả các thay đổi đối với các Dữ liệu đã cung cấp cho VPBank.

c) Phối hợp với VPBank thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng Văn bản xác nhận này.

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

3. Các vấn đề chưa được nêu trong Văn bản xác nhận này được thực hiện theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Tôi hiểu rằng: Bằng việc thông báo tại Mục 1 Văn bản xác nhận này, Tôi đã được VPBank thông báo, đã biết và đồng ý với toàn bộ các nội dung cần được thông báo trước khi VPBank xử lý dữ liệu. Theo đó, VPBank không cần thực hiện lại các thông báo này trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi.

5. Tôi hiểu rằng khi Tôi cung cấp thông tin của bất kỳ cá nhân nào khác cho VPBank thì Tôi chỉ cung cấp khi đảm bảo rằng:

a) Tôi đã được chủ thể dữ liệu cho phép Tôi đại diện chủ thể dữ liệu trong việc:

- Cung cấp thông tin của chủ thể dữ liệu cho VPBank; và

- Cho phép VPBank được xử lý dữ liệu theo quy định tại Văn bản xác nhận này.

b) Chủ thể dữ liệu đã biết rõ và đồng ý rằng:

- Dữ liệu cá nhân được VPBank xử lý theo Văn bản xác nhận này và quy định của pháp luật.

- Chủ thể dữ liệu đã được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại VPBank.

- Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được nêu tại Văn bản xác nhận này.

- Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

- Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

- Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại VPBank theo đúng quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật liên quan.

Tôi có trách nhiệm lưu trữ bằng chứng chứng minh sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với các nội dung nêu tại Mục này và cung cấp bằng chứng theo yêu cầu của VPBank. Tôi đồng ý thanh toán cho VPBank các khoản thiệt hại về mặt vật chất mà VPBank phải gánh chịu khi thực hiện theo nội dung quy định tại Điểm b, Mục 5 này.

6. Trường hợp tích chọn đồng ý cho VPBank xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi, sự đồng ý của Tôi tại Văn bản xác nhận này là tự nguyện trên cơ sở đã được VPBank cung cấp đầy đủ thông tin, hiểu và biết rõ các nội dung nêu tại Văn bản xác nhận này. 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.