Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

The Cloud Center of Excellence (CEE) is central to accelerated Cloud Adoption. The CEE is an outcome-based, cross functional team of highly technical consultants and engineers, who operate in an Agile/Scrum environment, with the objective to efficiently operate and support cloud applications. The CEE owns the cloud strategy & roadmap, establishes the cloud service and defines cloud standards & governance. This is a hands-on technical team that helps to migrate applications and streamlines the service delivery & assurance of cloud services to business units.

 

The Cloud Architect role is responsible for delivering Cloud solutions to the Application team (internal customer), based on customer requirements. A Cloud Architect is responsible for designing & building scalable, available and secure architecture solutions, based on Architectural standards, availability of services, cost, network, security, storage and Governance considerations.

 

Roles & Responsibilities:

 

 • Understands AWS design principles, architectural best practices and industry standards
 • Designs & Implements solutions based on Architectural best practices, AWS Well Architected Framework
 • Designs and implements available, cost efficient, fault tolerant, and scalable distributed systems
 • Delivers and supports Cloud Architecture solution, based on defined standards for CEE - from an Application and Infrastructure perspective
 • Delivers multiple Cloud architecture patterns and implementations to drive customer outcomes
 • Analyzes application portfolios, identifies dependencies & common infrastructure platform components, and assesses migration feasibility
 • Integrates existing enterprise IT organization to integrate Cloud infrastructure/network environment with corporate infrastructure / data center environment
 • Designs reference Architecture and provide input to the DevOps team for implementation of codified stacks that meet the needs of the applications
 • Educates team to design and implement architectures based on best practices
 • Provides hands-on technical coaching to accelerate Cloud learning across the CEE
 • Responsible for well documented architectural patterns and processes to evaluate new services
 • Clear alignment with PMO and architectural guidelines

Yêu Cầu Công Việc

Required qualifications:

 • Experience of working in an Agile/Scrum environment
 • Deep understanding of cloud computing technologies and workload transition challenges
 • Knowledge of AWS Well Architected Framework and Cloud migration industry standards and best practices
 • Prior programming background in at least ONE language: C++, Java, Python, Ruby etc.
 • Technical writing skills for documenting environments and procedures
 • Experience designing available, cost efficient, fault tolerant, and scalable distributed systems
 • Experience in Architecting and building IaaS and PaaS solutions
 • Deep hands-on experience in leading the design, development and deployment of business software at scale
 • Deep hands-on experience of technology infrastructure, network, compute, storage, and virtualization
 • Prior experience of managing challenges of migrating systems and workloads to the Cloud
 • Deep experience with cloud computing technologies and workload transition challenges
 • Experience with one or more IaaS platforms like Google Compute Engine, Azure, Soft Layer, OpenStack, etc.
 • Experience with software development life cycle (SDLC)

 

Certifications:

 • AWS Certified Solutions Architect – Associate (mandatory)
 • AWS Certified Solutions Architect – Professional (good to have)
 • AWS Certified Developer – Associate (good to have)
 • AWS Certified SysOps Administrator – Associate (good to have)

Trainings (Internal Hire):

 • Technical Essentials
 • Architecting on AWS
 • Migrating to AWS*
 • Advanced Architecting on AWS
 • DevOps Engineering on AWS
 • Running Containers on Amazon EKS**
 • Plan/Design Database on AWS
 • AWS Security Essentials
 • Security Engineering on AWS

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Việc Làm Tương Tự

Chuyên Viên Bán hàng trực tiếp

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 28/10/2023

NV/CV/CVC/CVCC Bán hàng trực tiếp - Hà Nội

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 21/10/2023

Cộng Tác Viên Tuyển Dụng - Hà Nội

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 14/10/2023
Ngày Hết Hạn: 31/10/2023
Ngày Hết Hạn: 02/11/2023

Chuyên viên Xử lý nợ pháp lý KHDN - Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình
 • Số lượng: 4
Ngày Hết Hạn: 30/11/2023

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, KV miền Bắc
 • Số lượng: 5
Ngày Hết Hạn: 31/10/2023
Ngày Hết Hạn: 30/09/2023
Ngày Hết Hạn: 12/10/2023

Data Architect – Hanoi – TA003

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 30/09/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.