Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Market Research, Customer Profiling, and Analysis

 • Conduct market research, studies, and analysis to create customer profiles for the Affluent segment.
 • Develop diverse and differentiated product packages and policies tailored to the Affluent segment.
 • Contribute to building and developing the Affluent segment positioning and competitive advantage against other banks in the market.

Affluent Customer Identification Regulations/Procedures Management

 • Manage regulations and procedures related to the identification of Affluent customers.
 • Ensure compliance with all applicable regulations and procedures.
 • Develop and implement policies and procedures to enhance the identification and onboarding of Affluent customers.

Affluent Customer Acquisition and Retention

 • Collaborate with relevant departments to propose, develop, and implement programs and initiatives to attract new Affluent customers, strengthen customer relationships, and retain existing customers.
 • Partner with the business development department to implement partnership programs, collaborate with partners, and design programs tailored to each partner to acquire high-quality new Affluent customers.
 • Propose additional partner benefits for Affluent customers to enhance the bank's positioning and strengthen customer loyalty.
 • Collaborate with relevant units to develop a model for identifying potential Affluent customers, at-risk customers, win-back opportunities, cross-selling opportunities, and implement action plans to convert these opportunities into sales.

Business Relationship Development (BRD) and Customer Experience Enhancement

 • Develop BRDs and systems to digitize the customer experience journey, enhance customer experience at touchpoints, encourage customers to increase their balances, increase product holding, TOI, total assets (AUM), and automate operational processes.
 • Develop, launch, and collaborate with the sales promotion department to implement related programs to increase the effectiveness of support for business units.

Affluent Customer Portfolio Management and Reporting

 • Monitor, report, and analyze the management of the entire Affluent customer portfolio.
 • Provide timely recommendations to senior management and relevant units on appropriate action plans in accordance with the direction for each period.

Other Responsibilities

 • Perform other tasks as directed by the Leadership of the AF-MAF Segment and Investment Products Center; the Management Board of the Retail Customer Segment; and other authorized managers in each period.

Yêu Cầu Công Việc

Professional Qualifications:

 • Bachelor's degree or higher in economics majors: finance and banking, accounting, auditing, finance, marketing, economics, business administration, etc.;
 • Minimum of 5 years of working experience in Retail Banking, minimum of 2 years of working experience in related fields
 • Understand Affluent customer service and positioning
 • Have in-depth expertise in data analysis, building management reporting systems to track activity metrics related to customers
 • Have knowledge and research on competitors in the market
 • Understand the technology platform, system, experience in building and developing some BRDs related to the banking sector
 • Experience in implementing programs to attract new affluent customers or retain existing customers.
 • Priority for candidates with good English
 • Professional, confident, able to work under pressure

Skills:

 • Communication skills
 • Presentation skills
 • Negotiation and persuasion skills
 • Analysis and problem-solving skills
 • Data analysis skills
 • Time management skills
 • Change management skills

Benefits

Competitive Compensation and Benefits Package in the Banking and Financial Services Industry:

 • Salary:
 • Competitive and negotiable salary commensurate with experience and skills.
 • 13th-month salary + Year-end performance bonus.
 • Allowances (lunch, transportation, phone, hazardous work, seniority, etc.).
 • Incentives based on work performance.
 • Monthly/Quarterly/Annual performance bonuses.

Benefits:

 • Social insurance, health insurance, and unemployment insurance as required by law.
 • Annual medical check-ups.
 • VPBank Care health insurance (24/7 accident insurance, AON health insurance, family member insurance).
 • 14 paid annual leave days and paid maternity/paternity leave.
 • Paid holidays and Tet celebrations, gifts from VPBank & Company.
 • Annual company trips.
 • VPBank Staff account with free banking services.
 • Preferential interest rate loans for outstanding employees.

Dynamic Work Environment and Promotion Opportunities:

 • Bi-annual performance evaluation.
 • Annual salary adjustment.
 • Exceptional performance salary adjustment for outstanding employees.

Skills Training, Professional Development, and Specialized Knowledge:

 • New hire training.
 • In-house training programs.
 • Company support for short-term external training courses.

Participation in Company and Bank Cultural and Sports Activities:

 • VPBank Sports Festival (football, badminton, chess, etc.).
 • Sing & Dance Competition, Scholar Competition.
 • Volunteer trips.

Additional Notes:

 • This is a comprehensive compensation and benefits package that is designed to attract and retain top talent in the banking and financial services industry.
 • The package includes a competitive salary, a variety of benefits, and opportunities for training and development.
 • VPBank is a leading bank in Vietnam with a strong commitment to its employees.

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Việc Làm Tương Tự

Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất - Hà Nội - TA085

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 16/08/2024
Ngày Hết Hạn: 16/08/2024
Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

Senior Relationship Manager - Ha Noi/ HCM - TA154

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 2
Ngày Hết Hạn: 31/08/2024
Ngày Hết Hạn: 30/08/2024
Ngày Hết Hạn: 15/08/2024

Senior Tester - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA137

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 31/08/2024
Ngày Hết Hạn: 30/09/2024

Senior Data Governance - Hà Nội - TA139

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

CVCC Quản trị dữ liệu - Hà Nội - TA139

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
Ngày Hết Hạn: 31/07/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.