Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm phát triển, vận hành giải pháp kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT của VPBank.

Đảm bảo những ứng dụng, dịch vụ được áp dụng kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng hoạt động ổn định trước khi được đưa lên môi trường thực tế.

-Xây dựng kịch bản kiểm thử và scripts kiểm thử theo yêu cầu

-Cài đặt, cấu hình và thực thi các scripts kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng

-Điều tra, xử lý những vấn đề, lỗi phát sinh trong quá trình phát triển, vận hành kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng

-Báo cáo kết quả thực thi kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng cho tổ dự án, chủ quản hệ thống và các bên liên quan 

-Tham gia các khóa đào tạo về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn kiểm thử 

-Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiểu quả triển khai kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng 

 

Job Requirement

1.Trình độ Học vấn

-Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Mathematics, or related field of study: or equivalent education, training & experience

2.Các Kinh nghiệm liên quan

-Have at least 2 years experience in software testing (manual or automation test)

-Have at least 1 years experience with Automation testing/Performance Testing, such as Selenium, Appium, Jmeter. Playwright, …

-Able to develop automation test script using Java, Python, …

-Have knowledge about software testing

-Have knowledge about web locator, database, web services…

3.Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

-Ability in English reading and writing (mandatory), and speaking, listening (preferable).

-Teamwork, careful, attention to detail, logical thinking 

-Self-development

-Communication, negotiation, and problem solving

4.Các kỹ năng

-Banking domain experiences

-Agile/Scrum experiences

5.Các năng lực khác

 

Quyền lợi:

-Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

-Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

-Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

-Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

-Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

-Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

-Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 31/03/2024

Clou Solutions Architect_TA144

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 30/06/2024
Expired Date: 15/04/2024
Expired Date: 18/03/2024
Expired Date: 31/03/2024
Expired Date: 30/03/2024

Data Engineer - Ha Noi - TA105

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 19/03/2024
Expired Date: 15/03/2024
Expired Date: 29/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.