Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phân tích danh mục nợ dựa trên chiến lược ngân hàng từ đó đưa ra đề xuất tiêu chí lựa chọn danh mục cần bán.

Analyze the debt portfolio based on the banking strategy and then propose criteria for selecting the portfolio to be sold.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình định giá danh mục bán nợ và đề xuất giá bán nợ trình cấp phê duyệt.

Coordinate with relevant units to build a model to value the debt sales portfolio and propose debt sales prices to the approval level

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dưng quy định/quy trình mua bán nợ, khuôn khổ cho hoạt động bán nợ

Coordinate with relevant units in developing debt trading regulations/processes and frameworks for debt selling activities.

- Hợp tác trích xuất và kiểm tra dữ liệu một cách chính xác. Tạo ra báo cáo ngắn gọn về hoạt động bán nợ

Collaborate on data extraction and cross-checking. Generate concise reports on debt sales activities

Phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công tác hậu bán nợ như: trích lập dự phòng/sử dụng quỹ dự phòng tài chính,...

Coordinate with relevant units to carry out post-debt sale activities such as: setting up provisions/using financial reserve funds, ect

Các yêu cầu khác từ cấp lãnh đạo trực tiếp.

Other requests from direct line manager

Job Requirement

1. Trình độ đào tạo/ Educational Qualifications:

- University degree, preferably in Finance, Banking, Economy, Law, IT, etc

- English skills: Listening, Reading & Writing

2Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan/ Relevant Knowledge/ Expertise:

Understanding of collection strategy/process especially knowledgeable about debt sale.

3. Các kỹ năng/ Skills

- Fluent in English 4 skills: Listening, speaking, reading and writing

- Microsoft Excel, Word, Power Point.

- Independent working skills

4. Các kinh nghiệm liên quan/Relevant Experience

At least 1 - 2 years experience in banking, 1 of them in Retail collection.

5Các năng lực cần có/ Required Competencies

- Good at Math, Problem Solving.

- Analytical, judgmental thinking, critical thinking

- Strong organization and coordination skills

- Good communication skills

- Customer centric

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp - HN/HCM - TA137

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 1
Expired Date: 30/04/2024
Expired Date: 30/04/2024
Expired Date: 31/03/2024
Expired Date: 16/03/2024

Nhân Viên/ Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Đông Nam Bộ & Mê Kông - TA080

 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Dong Thap, Vinh Long, Can Tho, Long An, Tien Giang, Ben Tre, An Giang, Kien Giang, Binh Duong, Binh Phuoc, Mekong Delta, Nationwide
 • Number: 30
Expired Date: 05/03/2024
Expired Date: 31/03/2024
Expired Date: 29/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.