Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


- Vai trò:

Chịu trách triển khai thực hiện công việc chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng và các công việc khác theo phân công cụ thể nhằm đảm bảo: 

Văn bản, quy trình của Ngân hàng Đầy đủ - Rõ ràng - Tinh gọn - Hiệu quả

- Từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động vận hành và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của toàn ngân hàng

Trách nhiệm chính:

Hỗ trợ Đóng góp ý kiến, hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản định chế theo quy định hiện hành:- Đóng góp các ý kiến liên quan đến quy định về quy trình thực hiện (Kiểm soát việc xác định nhu cầu xây dựng/sửa đổi bổ sung/hướng dẫn thực hiện quy trình – nếu cần trong văn bản của Đơn vị soạn thảo).- Kiểm soát các mẫu biểu nội bộ (mẫu biểu không có KH tham gia ký kết) đầy đủ nội dung, phù hợp vận hành, tinh gọn- Hỗ trợ kiểm soát các thẩm quyền, phân quyền trong VBNB để không xung đột, mâu thuẫn với các VBNB ngang cấp (nếu có thông tin)

11. Nghiên cứu các văn bản quy định, quy trình hiện hành có liên quan để đảm bảo xây dựng quy trình tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với hệ thống và sự thay đổi về chính sách của VPBank

Hỗ trợ dự thảo quy trình mới hoặc sửa đổi bổ sung/thay thế quy trình hiện tại trên cơ sở đã phân tích giải pháp và nghiên cứu các văn bản liên quan

'Hỗ trợ thực hiện Đầu mối lấy ý kiến và tổng hợp, xử lý ý kiến của các Đơn vị nghiệp vụ liên quan trong Khối Vận hành, Đơn vị liên quan khác với dự thảo văn bản định chế, quy trình xây dựng, đề xuất sản phẩm, văn bản ủy quyền,…

'Hỗ trợ Triển khai rà soát Danh mục Văn bản ủy quyền tại Khối Vận hành và tổng hợp kết quả rà soát báo cáo cấp thẩm quyền theo định kỳ hàng năm/theo yêu cầu và đề xuất kế hoạch điều chỉnh văn bản ủy quyền cho phù hợp

Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Chất lượng, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Có kiến thức về ngân hàng, tài chính hoặc quản trị chất lượng, quản trị kinh doanh, luật,..
 • Có khả năng soạn thảo văn bản tốt. Là người cẩn thận và thực hiện công việc với mức độ chính xác cao.
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
 • Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt.
 • Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.


Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Nhân Viên/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Khu vực Miền Bắc - TA080

 • Location: Ha Noi, Lao Cai, Lang Son, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh, Phu Tho, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen, Hung Yen
 • Number: 30
Expired Date: 23/07/2024

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp (Có tài sản đảm bảo) - Toàn Quốc - TA080

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Ninh Binh, Hai Phong, Ha Tinh, Quang Binh, Gia Lai, Dong Nai, Lam Dong, Long An, Vinh Phuc, Bac Giang, Quang Nam, Binh Duong, Binh Phuoc
 • Number: 10
Expired Date: 23/07/2024
Expired Date: 30/07/2024
Expired Date: 07/07/2024

Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường Miền Bắc - TA140

 • Location: Ha Noi, Lao Cai, Lang Son, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen, Northern region
 • Number: 20
Expired Date: 31/08/2024
Expired Date: 31/08/2024

Technology & Data Young Talents 2024

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Number: 34
Expired Date: 30/06/2024

Integrated Risk - PMO Senior/Lead - TA107

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 15/07/2024
Expired Date: 12/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.