Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Nghiên cứu, đề xuất, tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ, quy hoạch, tối ưu, quản lý dữ liệu và phát triển hệ thống cho hệ thống dữ liệu và báo cáo tuân thủ (thông tư, công văn của Ngân hàng nhà nước và các Tổ chức tuân thủ), nguồn dữ liệu trong nội bộ và từ các công ty con của ngân hàng. Tham gia quản lý BAU và xây dựng, triển khai các dự án và sáng kiến chiến lược liên quan. Đảm bảo các hệ thống dữ liệu và báo cáo nêu trên được phát triển một cách hiệu quả, bền vững và đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng một cách tối ưu nhất.


  1. Đóng vai trò lead chính trong việc thực thi:

  • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ cho hệ thống dữ liệu
  • Phân tích thiết kế luồng dữ liệu cho từng CR các phân vùng dữ liệu của DPC nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Tham gia dựng môi trường, thực hiện lập trình phát triển, kiểm thử đơn lẻ (unit test)
  • Tham gia golive các yêu cầu thay đổi hệ thống
  • Tổ chức liên tục cải tiến tối ưu về mặt thiết kế, góp phần làm giảm thời gian xử lý dữ liệu cũng như tài nguyên sử dụng trên các hệ thống dữ liệu


  2. Đóng vai trò tư vấn:

  • Tham vấn cho các đơn vị nghiệp vụ, trung tâm  và khối CNTT về giải pháp xử lý khắc phục khi xảy ra các lỗi phức tạp. Hỗ trợ phân tích xử lý lỗi vận hành hệ thống khi cần áp dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu chuyên sâu.
  •  Nâng cấp phần mềm, cài đặt triển khai các tầng ứng dụng có liên quan tới ETL, báo cáo, app C#.
  • Với một số hệ thống ứng dụng có thể cần quản lý trực tiếp việc vận hành dữ liệu và báo cáo


  3. Hỗ trợ, cùng tham gia trực tiếp triển khai, hoặc được tham vấn ý kiến để hoàn thành các công việc:

  • Nghiên cứu phát triển các giải pháp, công nghệ mới liên quan tới Quản lý dữ liệu và báo cáo. Triển khai các sáng kiến chiến lược trên nền tảng công nghệ mới phục vụ cho việc duy trì ổn định và nâng cao dịch vụ thiết kế và quản lý dữ liệU
  • Tham gia triển khai các dự án đặc thù theo chỉ đạo của BLĐ


  4. Hỗ trợ gián tiếp trong việc hoàn thành các công việc sau:

  • Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ về nhu cầu khai thác và sử dụng số liệu phục vụ cho báo cáo nội bộ hoặc báo cáo tuân thủ. Sử dụng số liệu để tư vấn, kiểm tra tính logic và đầy đủ trong quy tắc tính do nghiệp vụ đưa ra
  • Kiểm thử dữ liệu và hệ thống.  Quy tắc kiểm soát vận hành dữ liệu dựa trên logic thiết kế hệ thống


  5. Hỗ trợ, cùng tham gia trong việc thực thi:

  Xây dựng phát triển, giao việc, quản lý đội ngũ chuyên môn trong phạm vi chức năng công việc được giao về:

  • Quản lý vận hành dữ liệu
  • Phát triển giải pháp (phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa lưu trữ, thiết kế logic xử lý dữ liệu)
  • Phát triển giải pháp về nền tảng công nghệ, CSDL


  6. Triển khai các dự án đặc thù theo chỉ đạo của BLĐ


Job Requirement

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn liên quan đến 1 trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc công nghệ thông tin, khoa học máy tính, toán tin ứng dụng
  • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản lý dữ liệu/báo cáo/phân tích
  • Yêu cầu kinh nghiệm: truy vấn, tổ chức, phân tích dữ liệu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ ngân hàng, xây dựng báo cáo; Sử dụng các công nghệ cập nhật để xử lý dữ liệu để phát triển và vận hành; Kiểm thử dữ liệu và phần mềm tài chính ngân hàng; Triển khai cùng và quản lý đối tác công nghệ thông tin.
  • Ưu tiên kinh nghiệm: Cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS, NoSQL; Thiết kế lập trình cho các hệ thống như hệ thống Data warehouse, Data lake, lakehouse, API, CI/CD. ETL, ELT, các dịch vụ xử lý dữ liệu và luồng dữ liệu dạng batch/stream, quản lý luồng vận  hành: SSIS, Datastage, ODI, , Spark, Airflow, DBT, Redshift v.v..;
  • Có kinh nghiệm với ít nhất 1 trong các BI Tool là một lợi thế


  Quyền lợi:

  • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực (16-18 tháng lương/năm)
  • Thưởng các Ngày lễ, Tết cạnh tranh
  • Được vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn theo quy định của ngân hàng
  • Chế độ ngày phép 12-18 ngày phép/năm theo cấp bậc
  • Bảo hiểm sức khỏe VPBank care cho CBNV theo cấp bậc
  • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng


Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Portfolio Management - HN - TA050

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 31/08/2024
Expired Date: 13/08/2024

Chuyên viên chính Vận hành POS

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 12/08/2024
Expired Date: 13/08/2024
Expired Date: 03/08/2024

Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường Miền Bắc - TA140

 • Location: Ha Noi, Lao Cai, Lang Son, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen, Northern region
 • Number: 20
Expired Date: 31/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.