Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Chịu trách nhiệm phân tích và thiết kế end-to-end cho các ứng dụng mảng nghiệp vụ Ngâng hàng giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Internet Banking sử dụng cho KHDN, Mobile Banking cho KHDN, và các hệ thống liên quan / End-to-end responsible for analyst and design of the Transaction Banking, including but not limited to Internet Banking for Corporate Customer, Mobile Banking for Corporate Customer, and other directly related systems in this domain
 • Thực hiện phân phân tích nghiệp vụ để tư vấn giải pháp liên quan đến mảng nghiệp vụ này/ Self-perform analyst solution consultancy related to this domain.
 • Chịu trách nhiệm phát triển end-to-end cho mảng nghiệp vụ Ngân Hàng Điện Tử cho KHDN, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Internet Banking sử dụng cho KHDN, Mobile Banking cho KHDN, và các hệ thống liên quan / End-to-end responsible for development of the Online Banking for Corporate Channel, including but not limited to Internet Banking for Corporate Customer, Mobile Banking for Corporate Customer, and other directly related systems in this domain
 • Đề xuất thiết kế, thực hiện phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này/Proposed Design, develop, and deploy soulutions to actualize requirement analysis results in order to build up applications that can meet business requirements of this domain.
 • Xây dựng các tài liệu chi tiết, bao gồm: tài liệu phát triển, tài liệu vận hành, hướng dẫn sử dụng cho các yêu cầu phát triển của mảng nghiệp vụ này / Develop detailed documents, including developing document, operation document, SOM documents of change requests for this domain.
 • Support môi trường phát triển và kiểm thử, và các công cụ đi kèm liên quan đến hệ thống, mảng nghiệp vụ này/ Support development and testing environment.
 • Hỗ trợ mức độ 3 cho các hệ thống liên quan đến mảng nghiệp vụ này nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành của nghiệp vụ theo như SLA mà IT đã cam kết với các đơn vị khác/ Level 3 support for the corresponding systems in this domain, which provides expertise to fulfill all customer requests, according to the IT Service SLA.
 • Chịu trách nhiệm xử lý và/hoặc phối hợp với các mảng liên quan để xử lý sự cố, vấn đề liên quan đến Khách hàng trong mảng nghiệp vụ này trong thời gian phù hợp, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh. / Being responsible to resolve and/or managing other domain lead to resolve incidents and problems related to customer in this domain in a timely manner, which minimize the business lost.
 • Chủ động đề xuất cải tiến, thay đổi về hệ thống, quy trình nghiệp vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Proactively propose IT service process improvements, changes in system, business process changes related to this domain.
 • Cùng với quản lý mảng Ngân hàng giao dịch thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn giải pháp… cho các thành viên khác trong mảng. / Backup domain lead of Transaction Banking for support, intruction, solution consultant…to other member.
 • Chịu trách nhiệm merge code, build code, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn  và hỗ trợ go-live cho nhóm vận hành. Cùng với nhóm vận hành đảm bảo chất lượng cũng như tính ổn định của hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác được giao bởi trưởng mảng, Giám đốc TT, GĐ Khối/ Do Other duties as assigned by the Manager , Director, CIO

Job Requirement

 • At least 07 years experience with full-stack web application development (both backend and frontend).
 • At least 05 years design and develop Java-based application using Spring, Spring Boot, MS SQL, MySQL, MongoDB
 • Strong ability to analysis & design system, code and debug SPA using React js, Angular js, ….
 • Strong experience with building responsive and cross-platform websites + strong UI/UX experience
 • Experience working with Web API, REST/JSON, XML, GraphQL and related data exchange technologies
 • Ability to develop mobile application using Flutter
 • Experience with SOA, Micro-service and API based architecture
 • Familiar with CI/CD tool and technologies like Jenkin, GIT, Ant, Maven, Gradle or equivalent.
 • Ability with design and develop Micro-service/API using Domain-driven design pattern.
 • Ability with design and develop event-driven and message-driven applications.
 • Experience with application deployment using Docker/Container model.
 • Experience with source control tools such as git, svn osr similar
 • Experience with Scrum/Agile development methodologies
 • Experience in designing and developing workflow systems (ECM/BPM)

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Expired Date: 31/12/2023
Expired Date: 04/01/2024
Expired Date: 31/12/2023

Senior Talent Acquisition Specialist

 • Location: Ha Noi
 • Number: 1
Expired Date: 29/12/2023
Expired Date: 28/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.