Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description


- Tham gia thực hiện các dự ánnghiên cứu thị trường, phối hợp với các đơn vị kinh doanh để nắm bắt nhu cầuKhách hàng, thực tế thị trường để xây dựng các chương trình/sản phẩm và chínhsách giá/phí phù hợp, có khả năng cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo quản trị rủi rocho ngân hàng.

- Quản lý theo danh mục tất cả cácchương trình/ sản phẩm theo mảng phụ trách (Cash/ FM) áp dụng cho đối tượngKhách hàng doanh nghiệp toàn hệ thống.

- Hỗ trợ đơn vị kinh doanh triểnkhai các sản phẩm đã ban hành có hiệu quả, bảo đảm sản phẩm được áp dụng đúng,chính xác. Đồng thời, thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ khách hàngnội bộ và bên ngoài để có các báo cáo iệu quả sử dụng tới cấp lãnh đạo cũng nhưcó cơ sở để cải tiến sản phẩm phù hợp.

- Thường xuyên thực hiện trao đổi,tập huấn, tuyên truyền về chương trình/sản phẩm cho đội ngũ bán hàng tại cácđơn vị kinh doanh.

- Tham gia ý kiến đóng góp cảitiến quy trình và chất lượng dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ Cash/FM

- Tham gia tư vấn về nghiệp vụ,sản phẩm phụ trách (Cash/FM) cho các khách hàng.

- Tham gia vào các dự án xây dựnghệ thống cho mảng nghiệp vụ phụ trách, chịu trách nhiệm đưa ra ý kiến về nghiệpvụ để phát triển hệ thống phù hợp

- Các nhiệm vụkhác do Trưởng phòng/ Giám đốc Trung tâm giao

Job Requirement


Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyênngành tài chính ngân hàng/ kinh tế/ kế toán

Các Kinh nghiệm liên quan

Kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vựcphát triển sản phẩm Cash/FM hoặc lĩnh vực liên quan trực tiếp đến mảng sản phẩmCash/FM

Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

+ Hiểu biết về quản trị rủi ro tíndụng/ rủi ro sản phẩm;

+ Hiểu biết tổng quan về ngành nghề,lĩnh vực kinh doanh của các Khách hàng doanh nghiệp;

+ Hiểu biết về kinh tế.

+Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng lưu loátTiếng Anh trong giao tiếp và văn bản

Các Kỹ Năng

+ Kỹ năng quanhệ và ngoại giao: tốt

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việctheo nhóm: tốt  

+ Kỹ năng trình bày/ giao tiếp: tốt

+ Kỹ năng tìm kiếm, tổ chức và phântích thông tin/ dữ liệu.

- Các năng lực khác: 

Năng động, chủ độngvà có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VPBank, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Ứng tuyển" bên trên và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VPBank. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VPBank. (Lưu ý: Ứng viên có thể Ứng tuyển bằng CV cá nhân)

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Similar Jobs

Business Analyst Expert - Hà Nội - TA139

  • Location: Ha Noi
  • Number: 1
Expired Date: 17/08/2024
Expired Date: 17/08/2024

Senior DataOps

  • Location: Ha Noi
  • Number: 2
Expired Date: 17/08/2024
Expired Date: 29/08/2024
Expired Date: 16/08/2024
Expired Date: 31/07/2024
Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.